Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Consolidarea poziției pe piață a Mediaconcept SRL prin investiții durabile

Consolidarea poziției pe piață a Mediaconcept SRL prin investiții durabile

Mediaconcept SRL, cod de identificare fiscală 17532177, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/926/2005, cu sediul în str. Calea Bucureşti, nr. 325C, Craiova, Județ Dolj, România, cod poștal 200445, anunță anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "Consolidarea poziției pe piață a Mediaconcept SRL prin investiții durabile", Cod SMIS 159358, aferent Contractului de finanțare nr. 332/POC/411/AS din 17.01.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Craiova, Calea București nr. 325C, județ Dolj, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de stat.

Valoarea totală a proiectului este de 3.772.380,28 Lei din care 2.366.300,60 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 1.982.155,03 lei și Bugetul Național 384.145,57 lei.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin dezvoltarea activității în domeniul aferent CAEN 1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp), ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața națională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul fabricarii textilelor; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2020 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2020.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: creșterea siguranței de exploatare a echipamentelor; îmbunătățirea aspectelor ecologice prin achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație, prietenoase cu mediul; creșterea productivității muncii și a calității vieții pentru persoanele angajate în cadrul societății; extinderea portofoliului de clienți; îmbunătățirea calității lucrărilor şi serviciilor prestate pentru clienții existenți şi viitori.

Date de contact: Dl. Cosmin-Alexandru Rusu, administrator S.C. MEDIACONCEPT SRL
Tel: 0724205722, e-mail: mconceptcraiova@gmail.com

Vizualizări: 62