Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Precizare cu privire la depunerea Studiului de fezabilitate în cadrul apelului pentru investiții în producție, asamblare și reciclare a bateriilor și noi capacități de stocare a energiei electrice

Ministerul Energiei a publicat miercuri, 21 februarie 2024, un anunț cu privire la depunerea Studiului de fezabilitate pentru proiectele care se vor depune în cadrul apelului de proiecte pentru sub-măsura 4.1 – Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și sub-măsura 4.2 – Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare) din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, ministerul Energiei a subliniat că, un proiect poate fi depus fără studiul de fezabilitate doar în situații excepționale, temeinic justificate, și poate fi evaluat din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității, respectiv din punct de vedere tehnico-economic fără prezența acestuia, urmând ca solicitantul să transmită studiul de fezabilitate până la momentul contractării, cel târziu. În acest sens, studiul de fezabilitate poate fi transmis de solicitant în oricare dintre etapele aferente procesului de evaluare, dacă acesta a fost finalizat, şi nu în mod obligatoriu la momentul contractării proiectului.

În situația transmiterii studiului de fezabilitate după depunerea proiectului, dar înainte de demararea etapei de evaluare tehnico-economică a acestuia, punctajele aferente criteriilor/subcriteriilor de evaluare din Anexa 2.2 - Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare la Ghidul solicitantului, care vizează conținutul studiului de fezabilitate, vor putea fi acordate în funcție de aprecierea echipei de evaluatori, cu încadrare în valorile minime și maxime stabilite la nivelul grilei.

În caz contrar, în situația transmiterii studiului de fezabilitate după finalizarea etapei de evaluare tehnico-economică, solicitantul finanțării își asumă depunctarea corespunzătoare a proiectului la criteriile/subcriteriile de evaluare din Anexa 2.2 - Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare la Ghidul solicitantului, care vizează conținutul studiului de fezabilitate.

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 150