Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Dezvoltare Durabilă: Ghidul pentru stabilirea condițiilor de reaprobare a proiectelor de apă și apă uzată contractate, relansat în consultare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), a relansat marți, 20 februarie 2024, în consultare publică Ghidul pentru stabilirea condițiilor de reaprobare a proiectelor de apă și apă uzată contractate conform dispozițiilor art. I din OUG nr. 109/2022 finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027.

Solicitanții eligibili sunt asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin operatorii regionali, menționați în Anexa 1.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 819,12 mil. euro.

Acțiunile sprijinite prin prezentul ghid sunt:

  • Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m3 apă/zi,
  • Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente şi construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
  • Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);
  • Operaţiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR. Având în vedere trendul referitor la creșterea prețurilor la energie se vor finanța investiții pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul ariei de operare, precum și orice alte  măsuri ce vor viza eficientizarea costurilor de operare. Dintre acestea pot fi considerate următoarele: montarea de panouri fotovoltaice, SCADA, reabilitări, contoare cu citire la distanță etc. 

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentului anunț.

Descarcă documentele

Sursa: MIPE

Vizualizări: 146