Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Două ghiduri pe PIDS, lansate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat vineri, 16 februarie 2024, în consultare publică următoarele ghiduri:

1. Sprijin pentru autoritățile publice locale în vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

Solicitanții eligibili:

 • Consiliile județene;
 • Autoritatea publică locală care a identificat pe raza unității administrativ-teritoriale cel puțin o așezare informală.

Partenerii eligibili:

 • Autorități publice locale;
 • Asocieri ale autorităților publice locale  cu personalitate juridica (zone metropolitane, ADI, consorții administrative etc.);
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, publici și privați;
 • Furnizori de servicii de formare profesională, autorizați în condițiile legii, publici și privați;
 • Unități de învățământ antepreșcolar/preșcolar/preuniversitar, acreditate în condițiile legii, publice sau private;
 • Furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă, autorizați în condițiile legii, publici și privați;
 • Centre de evaluare și certificare a competențelor, autorizate în condițiile legii;
 • Organizații neguvernamentale organizate în conformitate cu OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu experiență în activități cu și pentru grupuri vulnerabile.

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 160.222.596,50 euro.

Activități eligibile:

 • Identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale;
 • Înregistrare cadastrală și reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului;
 • Asigurarea accesului la servicii sociale, medicale,  de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile in comunitate;
 • Construcția și reabilitarea/ modernizarea/ achiziționarea/ închirierea de locuințe sociale.

Descarcă documentele

2. Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii

Solicitanții eligibili:

 • Furnizori de servicii sociale acreditați, singuri sau în parteneriat cu partenerii eligibili

Partenerii eligibili:

 • asociații culturale;
 • unități de cult; 
 • cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive (de ex., Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agenția Națională pentru Sport şi instituţiile aflate în subordine etc.).

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 111.257.658,00 euro.

Activități eligibile:

 • Construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale;
 • Furnizarea serviciilor sociale, inclusiv prin organizarea de activități sportive, recreative, culturale;
 • Activități de integrare în comunitate și în familie.

Descarcă documentele

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 08.03.2024.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 1875