Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț finalizare proiect „Refacerea capacității de reziliență a OPTIM SERVICE DSG SRL prin investiții durabile”

Anunț finalizare proiect „Refacerea capacității de reziliență a OPTIM SERVICE DSG SRL prin investiții durabile”

OPTIM SERVICE DSG SRL, cod de identificare fiscală 38867663, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03 /346 /2018, cu sediul în Câmpulung, str. Eroilor, nr. 24, jud. Argeș, cod poștal 115100, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "Refacerea capacității de reziliență a OPTIM SERVICE DSG SRL prin investiții durabile ", Cod SMIS 161844, aferent Contractului de finanțare nr. 676/480/POC/4.1.1. BIS-C din 08.09.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Câmpulung Strada Traian nr. 223, județ Argeș, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acţiunea 4.1.1 BIS – „Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.157.830,85 Lei din care 2.432.847,57 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin realizarea unei investiții inițiale cu scopul de a dezvolta afacerea în domeniul aferent Codului CAEN 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața natională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2021 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2021.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: creșterea siguranței de exploatare a echipamentelor; îmbunătățirea aspectelor ecologice prin achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație, prietenoase cu mediul; creșterea productivității muncii și a calității vieții pentru persoanele angajate în cadrul societății; extinderea portofoliului de clienți; îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate pentru clienții existenți și viitori.

OPTIM SERVICE DSG S.R.L.

Date de contact: Dl. COSTINEL GEORGESCU, administrator OPTIM SERVICE DSG S.R.L.

Tel: 0722358422, e-mail: costinel.georgescu2020@gmail.com

[P]

Vizualizări: 47