Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț finalizare proiect „Refacerea capacității de reziliență a Ricostar SRL prin investiții durabile”

Anunț finalizare proiect „Refacerea capacității de reziliență a Ricostar SRL prin investiții durabile”

RICOSTAR SRL, cod de identificare fiscală 14600536, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J52/125/2002, cu sediul în Jud. Giurgiu, localitatea Adunații-Copăceni, Com. Adunații-Copăceni, anunță anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "Refacerea capacității de reziliență a Ricostar SRL prin investiții durabile", Cod SMIS 161435, aferent Contractului de finanțare nr. 556/504/POC/4.1.1. BIS-C din 16.05.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Sat Adunații-Copăceni, Comuna Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acţiunea 4.1.1 BIS – „Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor” -Ajutor de stat.

Valoarea totală a proiectului este de 2,815,488.67 Lei din care 1,410,574.12 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin realizarea unei investiții inițiale cu scopul de a dezvolta afacerea în domeniul aferent Codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața natională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul fabricării betonului; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2021 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2021.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: creșterea siguranței de exploatare a echipamentelor; îmbunătățirea aspectelor ecologice prin achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație, prietenoase cu mediul; creșterea productivității muncii și a calității vieții pentru persoanele angajate în cadrul societății; extinderea portofoliului de clienți; îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate pentru clienții existenți și viitori.

RICOSTAR S.R.L.

Date de contact: Dl. VASILE GEORGE CANEA, administrator RICOSTAR S.R.L.

Tel: 0723606706, e-mail: george.canea@gmail.com

[P]

Vizualizări: 54