Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: S-a lansat apelul privind formarea profesioniștilor din educația timpurie

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat ieri, 15 februarie 2024, apelul de proiecte Formarea profesioniștilor din educația timpurie, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Obiectivele vizate sunt formarea a cel puțin 600 de formatori (348 în domeniul curricular și 252 în domeniul monitorizării serviciilor de educație timpurie), respectiv formarea a 19.950 de persoane din serviciile de educație timpurie standard și complementare, cu prioritate pentru cele nou înființate.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele categorii de solicitanți și parteneri:

 • instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare care organizează, în condiţiile legii, programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi gradele didactice II şi I;
 • casele corpului didactic;
 • unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie;
 • centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale;
 • Academia Română, instituţii aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul dezvoltării profesionale continue, legal prevăzute;
 • organizaţii nonguvernamentale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  • au prevăzute în statut/actul constitutiv atribuţii şi responsabilităţi în domeniul dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  • au capacitate tehnico-administrativă şi experienţă specifică în domeniul educaţiei de minimum 3 ani;
  • rolul lor din proiect, precizat în cererea de finanţare, este acela de formare a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii.

Pentru derularea acestui apel este alocată suma de 14.332.000 euro (fără TVA) pentru creșterea calității programelor de formare destinate profesioniștilor din serviciile de educație timpurie și adaptarea acestora la nevoile actuale ale beneficiarilor direcți ai serviciilor (antepreșcolari și preșcolari).

Proiectele pot fi depuse exclusiv pe platforma dedicată, în perioada 15 februarie 2024 - 1 aprilie 2024 (ora 17:00).

În cadrul acestui apel, va fi selectat un singur proiect câștigător.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Educației

Vizualizări: 445