Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Sud-Vest Oltenia: Două ghiduri din cadrul Priorității 1 - Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, lansate în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat luni, 12 februarie 2024, în consultare publică două ghiduri din cadrul Priorității 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice:

Acțiunea 1.3 – Transfer tehnologic și inovare

Acțiunea se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor, cu scopul de a încuraja interacțiunea acestora cu unități de cercetare. Intervențiile vor include procese de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic, cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe adaptarea la schimbările climatice, cărora li se va acorda prioritate.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 15.348.235 euro.

Contribuția programului: 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în valoare maximă de 300.000 euro pe proiect, cu respectarea plafonului de minimis aplicabil întreprinderii unice.

Descarcă documentele

Acțiunea 1.1 – Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile

Acțiunea urmărește să încurajeze interacțiunea instituţiilor de învăţământ superior și instituțiilor de cercetare-dezvoltare cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață.

În acest scop, vor fi constituite parteneriate între organizațiile de cercetare, mediul universitar/ academic/ autoritățile publice locale și întreprinderi/ grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 20.000.000 euro.

Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare, sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 100%. Valoarea activităților de cercetare-dezvoltare prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților de cercetare-dezvoltare realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.

Pentru întreprinderi (parteneri în cadrul proiectelor prioritare susținute prin acest apel), cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activităţi, în funcţie de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi).

Descarcă documentele

Consultarea publică se desfășoară în perioada 12.02-05.03.2024. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Sursa: PR SV Oltenia

Vizualizări: 387