Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MADR: Patru scheme de ajutor, publicate în consultare publică

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat, săptămâna trecută, în dezbatere publică următoarele scheme de ajutor:

1. Schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum

Proiectul de act normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, în cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum. 

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăţi agricole și producători agricoli persoane juridice.

Suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei reprezentând echivalentul a maximum 2.309.010 euro, iar cuantumul maxim  al  ajutorului de minimis 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv.

Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (7 februarie 2024), pe adresa de e-mail : politici.agricole@madr.ro

Descarcă documentul

2. Schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

Actul normativ vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii pot fi:

  • apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
  • apicultori, persoane juridice.

Valoarea totală a schemei de ajutor  este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, iar cuantumul propus pentru ajutorul de stat este în sumă de 25 lei, respectiv 5 euro/familia de albine. Numărul estimat al familiilor de albine este de 2.395.856.

Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

  • să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
  • să dețină familii de albine în stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;
  • să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice să nu existe o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Cererea de înscriere în program trebuie depusă în termen de 30 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 30 iunie 2024.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (8 februarie 2024), pe adresa de e-mail: dan.sandu@madr.ro și voicu.tanase@madr.ro

Descarcă documentul

3. Schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate

Prezentul proiect de act normativ vizează asigurarea unui grant financiar care se acordă producătorilor agricoli ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023 - trimestrul I al anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii pot fi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 166.206.250 lei, reprezentând echivalentul a maximum 33.690.000 euro. În cazul în care suma totală de plată care urmează să fie acordată depășește resursele financiare totale alocate, prevăzute în actul normativ, suma cuvenită fiecărui beneficiar se va reduce proporțional.

Cuantumul ajutorului de stat se acordă per beneficiar și reprezintă echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1000 mp. Cererile și documentele justificative trebuie să fie depuse până la data de 12 aprilie 2024 inclusiv, iar plata sumelor reprezentând ajutorul de stat se realizează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (8 februarie 2024), pe adresa de e-mail : politici.agricole@madr.ro

Descarcă documentul

4. Schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024

Prin instituirea schemei de ajutor de stat se va asigura un grant financiar care se acordă producătorilor agricoli ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii, respectiv întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, trebuie să depună cererile și documentele justificative până la data de 19 aprilie 2024, inclusiv.

Suma totală alocată este în valoare de 20.868.280 lei, echivalentul sumei de 4.230.000 euro, iar cuantumul maxim  al  ajutorului de minimis este de 1.500 euro/ha.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (8 februarie 2024), pe adresa de e-mail politici.agricole@madr.ro

Descarcă documentul

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actele normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Sursa: MADR

Vizualizări: 832