Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Apelurile privind bateriile și panourile fotovoltaice au fost relansate!

Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Componenta 6 – Energie, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, a anunţat relansarea apelurilor privind sprijinirea investițiilor în baterii și panouri fotovoltaice.

Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Obiectivul apelului de proiecte este punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice în baterii, până la 30 Iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR, în urma unui apel de proiecte cu criterii de selecție care asigură conformitatea cu Ghidul tehnic „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58 /01).

Solicitanți eligibili

Pot aplica microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2 sau echivalent.

Bugetul total aferent schemei este de 79.600.000 euro.

Finanțarea publică din fonduri europene prin bugetul PNRR este 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

Activități eligibile

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii.
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Apelul de proiecte lansat este apel competitiv (Procedură de ofertare concurenţială), cu depunere la termen, între:

 • 8 februarie 2024, ora 00:00 – data deschiderii apelului;
 • 21 martie 2024, ora 00:00 – data închiderii apelului.

Procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR. Formularul ofertei concurențiale și toate anexele acesteia solicitate prin ghid (în limba română), vor fi încărcate în platforma electronică dedicată PNRR, conform Manualului de instrucțiuni elaborat de MIPE-STS.

Descarcă documentele

Sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaice 

Obiectivele apelului de proiecte sunt:

 • punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 2 GW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, până la 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice;
 • punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 200 MW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, până în 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice.

Solicitanţi eligibili în cadrul apelului sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constitutiv cel puţin una dintre activităţile având codurile CAEN (sau echivalent):

 • 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
 • 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor,
 • 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice.

Bugetul total aferent apelului de proiecte este de 199.000.000 euro, defalcat după cum urmează:

 • Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor: 149.250.000 euro
 • Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor si panourilor fotovoltaice inclusiv reciclarea: 49.750.000 euro.

Activități eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaice.

Apelul de proiecte lansat este apel competitiv (Procedură de ofertare concurenţială), pe bază de criterii de selecţie şi punctaj, cu depunere la termen, între:

 • 8 februarie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului;
 • 21 martie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR. Formularul ofertei concurențiale și toate anexele acesteia solicitate prin ghid (în limba română), vor fi încărcate în platforma electronică dedicată PNRR, conform Manualului de instrucțiuni elaborat de MIPE-STS.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 1008