Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț implementare proiect „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc, comuna Bălăușeri”

Anunț implementare proiect „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc, comuna Bălăușeri”

UAT Comuna Bălăușeri a semnat contractul de finanțare nr. 3/20.11.2023 pentru implementarea proiectului ”CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC, COMUNA BALAUSERI” (cod 979374970), depus în cadrul PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, având ca obiectiv creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.956.869,79 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 2.394.879,80 RON, iar 450.995,12 RON reprezintă valoarea TVA decontată din bugetul de stat. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de către UAT Comuna Bălăușeri.

Obiectivul general al proiectului reprezintă reducerea numărului de copii expuși riscului de a fi separați de familie și asigurarea accesului la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de 42 copii prin reabilitarea clădirii și înființarea unui Centru de zi.

Durata proiectului este de 14 luni, dar fără a depăși data de 31.12.2024.

UAT Comuna Bălăușeri

Tel. 0265 764112
Email: balauseri@cjmures.ro

[P]

Vizualizări: 74