Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Refacerea capacității de reziliență a AGREWEST SRL prin investiții durabile

Refacerea capacității de reziliență a AGREWEST SRL prin investiții durabile

AGREWEST SRL, cod de identificare fiscală 15621782, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/570/2003, cu sediul în Dâmboviţa, localitatea Găești, Str. George Coșbuc, nr. 10, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul " Refacerea capacității de reziliență a AGREWEST SRL prin investiții durabile ", Cod SMIS 158631, aferent Contractului de finanțare nr. 7/488/POC/4.1.1.BIS din 15.12.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost implementat în Comuna Petrești, T34, P522/9, județ Dâmbovița, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acţiunea 4.1.1 BIS – „Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 3,896,983.1043 Lei din care 2,281,843.0000 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin realizarea unei investiții inițiale cu scopul de a dezvolta afacerea în domeniul aferent Codului CAEN 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața națională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activităţii în domeniul extracției pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; Achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2021 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2021.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: creșterea siguranței de exploatare a echipamentelor; îmbunătățirea aspectelor ecologice prin achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generație, prietenoase cu mediul; creșterea productivității muncii și a calității vieții pentru persoanele angajate în cadrul societății; extinderea portofoliului de clienți; îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate pentru clienții existenți și viitori.

AGREWEST S.R.L.
Date de contact: Dl. Aurelian Ovidiu Dragomir, administrator AGREWEST S.R.L.
Tel: 0744689213, e-mail: agrewest@yahoo.com

[P]

Vizualizări: 66