Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: S-au lansat trei apeluri destinate sectorului public

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027 a lansat miercuri, 31 ianuarie 2024, următoarele apeluri de proiecte:

1. Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale de bază, din mediul rural din Regiunea Centru, definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv UAT comună;
 • Unități administrativ-teritoriale – județ definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, din Regiunea Centru;
 • Parteneriate între:
  • UAT comună, și / sau UAT județ din Regiunea Centru, pe de o parte și
  • Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România, pe de altă parte;
 • Parteneriate între UAT comună  și UAT județ (de care aparține comuna).

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 6.265.381 euro.

Activități eligibile

Activități aferente activității  de bază:

 • Intervenții privind infrastructura

Activități conexe activității de bază:

 • Activități soft
 • Activități aferente serviciilor de:
  • proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului;
  • audit financiar al proiectului;
  • informare și publicitate.

Perioadă depunere a proiectelor este  29.03.2024, ora 12:00 - 28.06.2024, ora 12:00.

Descarcă documentele

2. Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)

Solicitanți eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială – municipiu reședință de județ (definită prin Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare)
 • Forme asociative – parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială municipiu reședință de județ.

Parteneri eligibili pot fi: unitățile administrativ-teritoriale județ/orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană/zona metropolitană.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 44.742.352 euro.

Activități eligibile

Activități aferente activității  de bază:

 • Activități construire/modernizare/upgradare a infrastructurii rutiere, destinate descongestionării/fluidizării traficului, care prevăd modernizarea/upgradarea, dar și extinderea/construirea de noi coridoare de transport/drumuri de legătură/variante ocolitoare;
 • Activități de construire/modernizare/upgradare de pasaje/noduri rutiere  și construirea pasarelelor pietonale și/sau pentru biciclete; 
 • Complementar activităților prevăzute mai sus:
  • activități destinate creșterii siguranței rutiere;
  • modernizarea/extinderea/construirea punctuală a sistemului de iluminat public care deservește partea carosabilă a străzilor/drumurilor, pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, strict pentru zona ce face obiectul proiectului;
  • activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public;
  • activități aferente măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv prin aliniamente de arbori și arbuști plantați.

Activități conexe activității de bază:

 • Activități concrete de cooperare, la nivel UE sau cu țările candidate.
 • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, aferente auditului financiar al proiectului, informării și publicității.

Perioada de depunere a proiectelor este 29.02.2024 ora 12:00 – 28.02.2025 ora 12:00.

Descarcă documentele

3. Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale – Orașe (definite conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare)
 • Forme asociative – parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială – Oraș

Parteneri eligibili:

 • Unitate administrativ teritorială – județ;
 • Unități administrativ-teritoriale orașe/comune din zona funcțională urbană (ZUF);
 • Unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații neguvernamentale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare.
 • Orașele/comunele din zona funcțională urbană a orașului, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea și implementarea în comun a proiectelor trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U aferent respectivului oraș.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 20.275.857 euro.

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

 • Activități care vizează regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului;
 • Activități privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și infrastructura culturală;
 • Activități specifice infrastructurii de turism și promovare a unor nișe turistice, vizând dezvoltarea turismului practicat în stațiuni balneare, climatice și balneoclimatice;

Activități conexe activității de bază:

 • Activități soft vizând realizarea obiectivului specific privind promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane;
 • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activități aferente auditului financiar al proiectului, activități de infor-mare și publicitate.

Perioada de depunere a proiectelor este 29.02.2024, ora 12:00 – 28.02.2025, ora 12:00.

Descarcă documentele

Sursa: PR Centru

Vizualizări: 177