Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondul pentru Modernizare: S-au lansat apelurile pentru sprijinirea investițiilor de modernizare și reabilitare a rețelei de termoficare

Ministerul Energiei a lansat astăzi, 1 februarie 2024, la ora 12:00, două apeluri de proiecte pentru sprijinirea investițiilor de modernizare și reabilitare a rețelei de termoficare. Apelurile de proiecte s-au lansat în platforma MySMIS2021 prin procedură cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului total alocat, sau până la împlinirea termenului limită de depunere, oricare dintre acestea intervine primul, corelat cu cadrul de performanță al Fondului pentru Modernizare (FM).

„Susținem sistemele centralizate de termoficare pentru că sunt mai eficiente și mai puțin poluante. În paralel, în perioada următoare, vom lansa tot prin Fondul pentru Modernizare un apel de investiții pentru noi CET-uri, grupuri pe gaz, care vor putea acomoda și hidrogen, pe viitor. Aceste investiții trebuie gândite în mod integrat, inclusiv prin prisma deciziei recente adoptate de Guvernul României pentru susținerea fuziunii între ELCEN și TERMOENERGETICA, care formează cel mai important sistem de termoficare din România, ” a menționat ministrul Sebastian Burduja.

Finanțarea din Fondul pentru Modernizare în temeiul acestui ghid lansat azi vizează două tipuri de apeluri de proiecte:

 • Apel de proiecte de tip A, în cadrul căruia finanțarea intră sub incidența schemei de ajutor de stat conform Regulamentului (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014. 
 • Apel de proiecte de tip B, în cadrul căruia finanțarea nu intră sub incidența ajutorului de stat. Sunt finanțate investițiile în proiectele care fac parte din infrastructura energetică și este exploatată în cadrul unui „monopol natural”, în condițiile prevăzute la paragraful 375 din Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, care nu intră sub incidența ajutorului de stat. 

Solicitanții eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT)/subdiviziuni administrativ-teritoriale, definite la art. 96 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport şi distribuție/care dețin sistemul de distribuție și transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B),
 • Operatori de transport și/sau distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B).

Bugetul total este de 590 milioane euro din care:

 • 200.000.000 euro -  pentru proiecte de tip A;
 • 390.000.000 euro -  pentru proiecte de tip B.

Activități eligibile:

 • Proiecte integrate de termoficare modernizate în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale, orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni:

 • Modernizarea/reabilitarea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; 
 • Achiziționarea/modernizarea/înlocuirea echipamentelor necesare bunei funcționări a rețelei de transport și distribuție, inclusiv a sistemelor de pompare a agentului termic; 
 • Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică  SACET);
 • Produse, servicii (inclusiv software) și lucrări aferente rețelelor inteligente, care vor avea următoarele obiective:
  • creșterea securității furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi,
  • crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activități economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice termice naționale la standarde europene aplicabile în domeniu,
  • creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și/sau distribuție a energiei termice, prin optimizarea rețelelor de distribuție/transport a/al agentului termic, precum și prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare și localizare a pierderilor,
  • utilizarea rațională a resurselor energetice termice, respectiv reducerea pierderilor,
  • minimizarea impactului negativ asupra mediului,
  • reducerea costurilor de mentenanță ale rețelelor de distribuție a energiei termice.

Apelurile se închid astfel:

 • pe 30.06.2024, ora 12.00 - pentru proiecte tip A;
 • pe 01.01.2027, ora 12.00 - pentru proiecte tip B.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 292