Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Mostenire vie, Prutul

La sfârsitul lunii noiembrie 2008 se va încheia proiectul transfrontalier, „Mostenire Vie, Prutul”. Proiectul este derulat de Societatea Ecologicã AquaTerra în parteneriat cu Asociatia Obsteascã Euribiont din Republica Moldova si beneficiazã de sustinerea financiarã a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Proiectul a investigat fauna acvaticã a râului Prut în 30 de sectiuni, între localitãtile Oroftiana – Botosani si Giurgiulesi – Galati. Specialistii din cele douã organizatii din România si Republica Moldova, cu sprijinul Laboratorului de calitate a apei din cadrul Directiei Apelor Prut-Bîrlad, au identificat, mãsurat si eliberat exemplare de pesti apartinând unui numãr de 44 de specii.

Între speciile de pesti identificate un numãr de 7 sunt strict protejate fiind incluse în Anexa 3 a Legii 57/2007 (transpunerea Directivei Habitate în România): Aspius aspius - avat, Pelecus cultratus - sabitã, Rhodeus sericeus – boartã, Barbus barbus – mreana, Misgurnus fossilis – tipar, Cobitis taenia – zvârluga, Gymnocephalus schraetser – rãspãrul, Zingel streber – fusarul, iar 13 specii sunt protejate pe plan european prin Conventia de la Berna.

Rezultatele pescuitului stiintific vor fi publicate în curând pe forumul electronic de discutii „Reteaua Prut 2008” la adresa http://cctprut.uv.ro/.

În cadrul proiectului au fost realizate:

  • un raport stiintific asupra capitalului natural (ihtiofauna) al râului Prut din perspectiva asigurãrii conditiilor pentru valorificarea durabilã si conservarea resurselor acvatice ale acestui râu;
  • un Plan de Actiune pentru conservarea resurselor acvatice ale râului Prut;
  • o Retea de Cooperare Transfrontierã cu scopul conservãrii biodiversitãtii râului.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 71