Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

!!! Anunt de intentie privind selectarea unui reprezentant al ONG-urilor/asociatiilor/fundatiilor din domeniul mediului ca membru in Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operational Sectorial de Mediu !!!

Anunt de intentie privind selectarea unui reprezentant al ONG-urilor/asociatiilor/fundatiilor din domeniul mediului ca membru in Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operational Sectorial de Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) reprezinta strategia in baza careia vor fi accesate Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea sectorului de mediu in Romania, in perioada 2007-2013.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA), prin Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale, are rolul de Autoritate de Management (organism responsabil de gestionarea programului operational). Autoritatea de Management a inceput elaborarea POS Mediu inca din anul 2005, cu respectarea principiului parteneriatului, prin consultarea autoritatilor si a partenerilor socio-economici relevanti pentru domeniul mediului. La sfarsitul lunii ianuarie 2007, a fost transmisa oficial varianta finala a POS Mediu la Comisia Europeana in vederea inceperii negocierilor. Versiunile preliminare ale POS Mediu, precum si varianta oficiala transmisa Comisiei Europene pot fi consultate pe pagina de web a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor www.mmediu.ro.

in conformitate cu regulamentele comunitare privind Fondurile Structurale si de Coeziune, pentru fiecare program operational trebuie sa se organizeze un Comitet de Monitorizare cu rol in asigurarea eficientei si calitatii implementarii programului operational respectiv. AM POS Mediu a demarat procedura de stabilire a unui astfel de Comitet pentru POS Mediu, in conformitate cu principiul parteneriatului. Astfel, Comitetul de Monitorizare va avea ca membri cate un reprezentant din cadrul MMGA, institutii subordonate MMGA, alte ministere relevante, ONG-uri, asociatii profesionale si patronale active in domeniul mediului, Comisia Europeana, institutii finantatoare internationale.

in acest context, AM POS Mediu isi exprima intentia de a include ca membru in Comitetul de Monitorizare un reprezentant al organizatiilor non-guvernamentale/ asociatiilor/ fundatiilor care au ca domeniu de activitate protectia mediului.

Rolul Comitetului de Monitorizare

Potrivit reglementarilor Comisiei Europene (Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune), Comitetul de Monitorizare trebuie sa se asigure cu privire la eficacitatea si calitatea implementarii programului operational si in acest scop are urmatoarele atributii:
a) in termen de 6 luni de la aprobarea programului operational, analizeaza si aproba criteriile de selectie pentru operatiunile finantate prin POS Mediu; aproba orice modificare a criteriilor de selectie stabilite pentru operatiunile finantate prin POS Mediu, conform necesitatilor de programare;
b) analizeaza periodic progresul realizat in atingerea obiectivelor specifice ale programului operational pe baza documentelor transmise de Autoritatea de Management;
c) monitorizeaza rezultatele implementarii programului operational pe baza realizarii tintelor stabilite prin intermediul indicatorilor definiti pentru fiecare prioritate in parte si analizeaza evaluarile legate de monitorizarea programului, cu precadere cazurile in care se constata devieri semnificative in raport cu obiectivele stabilite initial;
d) analizeaza si aproba rapoartele de implementare anuale si finale la care se face referire la Articolul 67, inainte ca acestea sa fie transmise Comisiei;
e) este informat cu privire la raportul anual de control sau asupra partii din raport care se refera la programul operational de mediu, precum si asupra comentariilor Comisiei facute dupa examinarea acestui raport sau asupra respectivei parti din raport;
f) propune Autoritatii de Management orice ajustare sau revizuire a programului operational care sa faca posibila atingerea obiectivelor Fondurilor sau care sa contribuie la imbunatatirea sistemului de management, inclusiv a sistemului de management financiar;
g) analizeaza si aproba orice propunere de amendare a continutului deciziei Comisiei privind contributia financiara.

AM POS Mediu prezideaza Comitetul de Monitorizare si asigura Secretariatul acestuia.

Selectia reprezentanului ONG-urilor /asociatiilor/ fundatiilor

Reprezentantul ONG-urilor / asociatiilor / fundatiilor trebuie sa fie o persoana angajata in cadrul unei ONG / asociatii / fundatii reprezentativa pentru sectorul de mediu, cu precadere pentru acele sectoare care vor fi finantate prin POS Mediu. Modalitatea de selectie a reprezentantului ONG-urilor este responsabilitatea ONG-urilor interesate. MMGA solicita doar respectarea urmatoarelor criterii minime de selectie:

1. Organizatia

  • sa fie nonprofit, non-guvernamentala (independenta fata de autoritatile statului, adica sa isi determine singura propriile politici si cheltuieli), non-partizana;
  • sa fie persoana juridica si sa fie inregistrata oficial in Romania; sa functioneze legal in Romania, conform Ordonantei de Guvern 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • sa aiba sediul in Romania;
  • sa aiba ca domeniu de activitate protectia mediului;
  • sa aiba experienta in derularea de proiecte privind protectia mediului, in sectoarele conexe POS Mediu.
2. Reprezentantul
  • sa aiba cunostinte in domeniul politicilor Comisiei Europene privind protectia mediului si in regulamentele europene privind Fondurile Structurale si de Coeziune;
  • sa demonstreze abilitati de negociere si diplomatie.
MMGA face public anuntul sau de intentie si solicita ONG-urilor / asociatiilor / fundatiilor nominalizarea reprezentantului in Comitetul de Monitorizare al POS Mediu, precum si modalitatea de selectare a acestuia, pana la data de 21 martie 2007. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa d-nei Fulvia Cojocaru, manager public, Directia Programare (telefon 316.84.02, fax 316.07.78, e-mail fulvia.cojocaru@mmediu.ro).

Vizualizări: 95