Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PEO: Ghidul privind implementarea unui curriculum centrat pe competențe cheie în învățământ, lansat în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat miercuri, 10 ianuarie 2024, în consultare publică,  Ghidul solicitantului condiții specifice Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED,  apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic “, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.

Acest apel de proiecte este de tip sistemic non - competitiv, cu termen limită de depunere destinat tuturor regiunilor de dezvoltare: București – Ilfov, Nord‐Est, Sud‐Est, Sud‐Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Vest, Centru.

Solicitantul eligibil este Ministerul Educației.

Partenerii eligibili sunt reprezentați de instituții publice /alte organisme publice aflate în subordinea/coordonarea Solicitantului - Ministerul Educației, cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale. 

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 33.755.000 euro.

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt cele care vizează implementarea curriculumului centrat pe competențe cheie în învățământul primar și secundar, formarea continuă a cadrelor didactice în vederea implementării noului curriculum la nivel liceal, precum și monitorizarea, respectiv:

  • Elaborarea de documente reglatoare ale curriculumului național centrat pe competențe pentru învățământul preuniversitar;
  • Elaborarea, pilotarea și validarea standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial;
  • Dezvoltarea  de resurse educaționale de sprijin pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul liceal;
  • Formarea profesională continuă a formatorilor și a cadrelor didactice în vederea implementării noului curriculum pentru învățământul liceal;
  • Monitorizarea  implementării curriculumului național din învățământul preuniversitar;
  • Monitorizarea bazată pe dovezi a impactului implementării curriculumului național.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 31.01.2024.

Descarcă documentele

Sursa: MIPE

Documente
PEO - RECRED.zip
Vizualizări: 318