Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondul pentru Modernizare: 590 milioane euro pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare

Ministerul Energiei a publicat ieri, 10 ianuarie 2024, Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare aferent apelului de proiecte, din cadrul „Programului-cheie 5” Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare din Fondul pentru Modernizare.

Finanțarea din Fondul pentru Modernizare în temeiul acestui ghid vizează două tipuri de apeluri de proiecte:

  • Apel de proiecte de tip A,  în cadrul căruia finanțarea intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat cu completările și modificările ulterioare , denumit în continuare Regulament. 
  • Apel de proiecte de tip B în cadrul căruia finanțarea nu intră sub incidența ajutorului de stat. Sunt finanțate investițiile în proiectele care fac parte din infrastructura energetică și este exploatată în cadrul unui „monopol natural”, în condițiile prevăzute la paragraful 375 din Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01  - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie. 

Solicitanții eligibili:

  • Unități administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 și urm. din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport şi distribuție/care dețin sistemul de distribuție și transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B),
  • Operatori de transport și/sau distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B).

Bugetul total este de  590.000.000  euro și este împărțit după cum urmează:

  • Proiecte de tip A - Proiecte pentru care ajutorul solicitat este de până la 50.000.000 euro: 200.000.000; 
  • Proiecte de tip B - Proiecte a căror finanțare nu intră sub incidența ajutorului de stat:    390.000.000.

Activitățile finanțabile 

Sunt eligibile numai proiectele care vizează modernizarea/reabilitarea rețelei de transport și/sau distribuție termică și digitalizare. Nu pot fi finanțate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiții („simple investiții” reprezentând lucrările de mentenanță).

Apelurile se deschid începând cu 01.02.2024, ora 12.00 și se închid astfel:

  • pe 30.06.2024, ora 12.00 - pentru proiecte tip A;
  • pe 01.01.2027, ora 12.00 - pentru proiecte tip B.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 239