Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Penalitati suportate de Agentiile de implementare, în cazul programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie

Penalizările pentru întârzierea plăţilor din cauza lipsei fondurilor UE în cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie vor fi suportate de Agenţiile de Implementare/beneficiarii care nu transmit la timp sau de calitate corespunzătoare documentele de raportare.

Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi, 24 noiembrie 2008, modificarea şi completarea în acest sens a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabilã alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.

Transmiterea la timp a noilor formate standard care atestă stadiul implementării proiectelor permit transferul fondurilor PHARE de la Comisia Europeană şi efectuarea la timp a plăţilor către contractori. Astfel, derularea şi finalizarea, fără întârziere, a contractelor vor contribui la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabilã în România.

Modificările şi completările aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 urmăresc responsabilizarea Autorităţilor de Implementare/beneficiari în cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, în sensul includerii cheltuielilor rezultate din penalizări în cheltuielile bugetare proprii ale ordonatorului principal de credite.

La propunerea structurilor de implementare sau a altor entităţi debitoare către bugetul Comisiei Europene, ordonatorul principal de credite are obligaţia să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

  • sumele necesare achitării către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor faţă de Comunitatea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari;
  • sumele necesare acoperirii diferenţelor nefavorabile de curs valutar generate de diferenţe între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creanţă şi cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor faţă de bugetul Comunităţii Europene;
  • sumele rămase neacoperite în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care se resping sau sunt admise numai parţial pretenţiile structurilor de implementare sau ale altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, precum şi în cazul instituirii – împotriva debitorilor acestora – a procedurii insolvenţei.

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 55