Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: Beneficiarii axelor 1 și 2 cu proiecte cu risc de nefinalizare pot solicita prelungirea până la finalul lui 2024, cu obligația suportării din fonduri proprii a cheltuielilor efectuate după 31 decembrie 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat astăzi, 28 decembrie 2023, Instrucțiunea nr. 72 privind unele condiții specifice pentru Beneficiarii Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, aplicabile contractelor finanțate aferente Axei Prioritare 1 și Axei Prioritare 2.

Conform instrucțiunii, beneficiarii care din motive întemeiate nu pot implementa integral activitățile proiectului şi/sau nu pot asigura funcționalitatea echipamentelor/investiţiei realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023 vor transmite către OI-uri o solicitare, până cel târziu la data de 29 decembrie 2023, prin care solicită prelungirea perioadei de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2024. 

Solicitarea de prelungire a duratei contractului de finanțare se transmite prin intermediul platformei MySMIS 2014+ împreună cu o notă explicativă însoțită, după caz, de documente justificative relevante. Reprezentantul legal al beneficiarului își asumă în nota explicativă că toate cheltuielile efectuate/plătite de beneficiar după data de 31 decembrie 2023 pentru implementarea integrală a proiectului se suportă integral din bugetul propriu. 

Beneficiarii proiectelor nefinalizate vor depune Cererea de rambursare finală până cel târziu la data de 28.02.2024, care va conține cheltuieli eligibile efectiv plătite până cel târziu la 31 decembrie 2023. 

Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la 28.02.2024 sunt dezangajate de către AMPOC şi sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.

Descarcă documentul

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 593