Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Apelul dedicat investițiilor în ambulatoriile implicate în implementarea de programe de screening va fi deschis începând cu 29 decembrie!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a anunțat astăzi, 27 decembrie 2023, lansarea Ghidului Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 6223/27.12.2023.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

  • Unități sanitare publice/ structuri publice cu personalitate juridică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie;
  • Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
  • Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
  • Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
  • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
  • Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (după caz) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 140 de milioane de euro, din care:

  • 20 milioane de euro pentru regiunea mai dezvoltată, 40% contribuție UE și 60% contribuție națională;
  • 120 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Apelul va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 29 decembrie 2023 – 30 aprilie 2024.

La momentul publicării acestei știri (27/12/2023, ora 18:00), ghidul solicitantului nu era disponibil pentru vizualizare/descărcare de pe site-ul ministerului. 

Răspunsurile la observațiile primite în perioada de consultare publică

La data de 21 decembrie 2023, MIPE a publicat răspunsurile la observațiile, propunerile și întrebările primite în perioada de consultare publică (02-23 octombrie 2023) în privința conținutului ghidului sus-menționat. 

Descarcă documentul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro 

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 322