Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PDD: Ghidul privind condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul energiei, în consultare publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă a lansat în consultare publică Ghidul pentru sprijinirea acțiunilor de Reducere a emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice, Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă, Sisteme și rețele inteligente de energie și Rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale –proiecte etapizate, finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027.

Solicitanți eligibili: 

Proiect de tip A

 • unități administrativ-teritoriale care se organizează și funcționează în temeiul OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu respectarea principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit

Proiect de tip B

 • unități administrativ-teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz/solar,  care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi/sau termică sau asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populație sau/și clădirilor publice

Proiect de tip C

 • operatori de distribuţie energie electrică, respectiv persoane juridică care dețin, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și care răspund de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de energie electrică;
 • operatori de transport și de sistem energie electrică, respectiv persoane juridice care dețin, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și care răspund de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice.

Proiect de tip D

 • asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației; 
 • autorități publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte APL.

Acțiunile sprijinite prin ghid sunt cele care fac obiectul etapei a doua a proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020 și se referă la următoarele categorii:

 • Proiecte TIP A. - Acțiunea  4.3 - RSO 2.1 Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • Investiţii în modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice
 • Proiecte TIP B. Acțiunea 4.4 - RSO 2.2 Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta
  • Investiţii în capacităţi noi sau în modernizarea capacităţilor existente de producţie a energiei electrice/termice din biomasă/biogaz/solar şi în capacităţi noi sau în modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală
 • Proiecte TIP C. Acțiunea 4.5. - RSO 2.3 Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene
  • Investiţii în modernizarea, digitalizarea şi automatizarea reţelelor de energie electrică existente
  • Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile
 • Proiecte TIP D. Acțiunea 4.6. - RSO 2.3 Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene
  • Investiţii în rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Descarcă ghidul

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv 21 decembrie 2023.

Sursa: MIPE 

Vizualizări: 145