Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț privind finalizarea proiectului „Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina”

Anunț privind finalizarea proiectului „Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina”

Municipiul Câmpina, în calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului “Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina” Cod SMIS proiect: 155202, Cod SIPOCA 1222, în baza contractului de finanţare 723/31.05.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanţat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP 16– Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.

Proiectul implementat în perioada 31.05.2022-29.12.2023 a avut ca Obiectiv general optimizarea și creșterea eficienţei serviciilor publice gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina, prin punerea la dispoziţie de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcţii de e-administrare și e-guvernare, elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Câmpina, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al calităţii- ISO 9001.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. A fost dezvoltată Strategia de Dezvoltare Urbană.
  2. A fost dezvolatat un  Sistem de management al calităţii și certificarea acestuia (ISO 9001:2015).
  3. A fost dezvoltat gradulul de cunoștinţe și abilităţile personalului din Primăria Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de proiect prin intermediul unor cursuri de formare pentru serviciile digitalizate în cadrul proiectului pentru implementarea și folosirea sistemului de management al calităţii.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4.014.580,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.934.288,40 lei.

Durata de implementare a proiectlui este de 18 luni si 29 de zile respectiv de la data de 31 mai 2022 pâna la data de 31 decembrie 2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Primăria Municipiului Câmpina, adresa Bulevardul Culturii, nr.18, judeţul Prahova, cod poștal 105600, România, website: www.primariacampina.ro .

Persoana de contact Manager de proiect: Cazacu Iulian, telefon 0723.315.627, e-mail: iuliancazacu@gmail.com

[P]

Vizualizări: 44