Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Nord-Vest: Începând cu 1 februarie se pot depune proiecte în cadrul apelului privind dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat luni, 18 decembrie 2023, Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

Fondatorul incubatorului de afaceri poate fi:

 • Autoritate a administrației publice locale - unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: județele, municipiile, orașele, comunele;
 • Instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii) înființate de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acreditate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare (înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte administrative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte administrative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare);
 • Camere de comerț (înființate în baza Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate (înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare),
 • Societate cooperativă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației);
 • Asociații și fundații constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, doar dacă acestea desfășoară și activități economice.
 • Parteneriat între fondatorii enumerați mai sus și entitatea cu rol de administrator (cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2016). lit. a).

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este 2.941.176,50 de euro.

Activități eligibile:

 • Amenajarea terenului necesar dezvoltării incubatoarelor de afaceri;
 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Construire incubatoare de afaceri;
 • Dotarea incubatoarelor de afaceri;
 • Activități cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, pentru uz propriu;
 • Achiziția de active necorporale: activități legate de achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziționarea semnăturii electronice; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor proprii ale solicitantului;
 • Dezvoltarea și derularea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și activități legate de oferirea de servicii specifice incubatoarelor.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  1  februarie 2024, ora 10:00 – 30 iulie 2024, ora 10:00.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 137