Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț prvind finalizarea proiectului „Investiții în capacitatea de prestare servicii a societății CLINICA MAGIC SMILE SRL"

Anunț prvind finalizarea proiectului „Investiții în capacitatea de prestare servicii a societății CLINICA MAGIC SMILE SRL"

S.C. CLINICA MAGIC SMILE SRL, cod de identificare fiscală 34136520, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2101/2015, cu sediul în Municipiul București, Str. Tudor Vianu, nr. 6-8, România, anunță finalizarea proiectului cu titlul "Investiții în capacitatea de prestare servicii a societății CLINICA MAGIC SMILE SRL", aferent Cod SMIS 161030.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 si CLINICA MAGIC SMILE SRL, in calitate de beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 161/POC/411/AM din 28.03.2023.

Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

Valoarea totala a contractului de finanțare: 1.052.759,45 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 988.816,48 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 828.291,87 lei

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea societății în domeniul aferent codului CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică, prin achiziția de echipamente performante, ce contribuie la obiectivele de mediu și ce vor asigura calitatea serviciilor la nivelul standardelor existente pe piața internațională și creșterea portofoliului de clienți, consolidând, astfel, poziția societății pe piața de profil.

Obiectivele specifice ale proiectului: Achiziția de  echipamente noi si „prietenoase” cu mediul, dezvoltarea societății prin mărirea capacitații de prestare servicii în domeniul activităților stomatologice, creșterea productivității, în anul 3 de sustenabilitate, cu cel puțin 15% fata de anul 2020.

Rezultatele proiectului:

R1: Bunuri și servicii achiziționate conform contractului de finanțare;

R2: Proiect realizat și implementat conform Contractului de finanțare;

R3: Creșterea productivității muncii în cadrul societății.

Data semnării contractului de finanțare: 28.03.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Locul de implementare al proiectului: Municipiul București, Str. Tudor Vianu, nr. 6-8, România

S.C. CLINICA MAGIC SMILE S.R.L.

Date de contact: FLORIANA TUDORACHE, administrator S.C. CLINICA MAGIC SMILE S.R.L.

Tel: 0723.002.222, e-mail: florianatud@yahoo.com

[P]

Vizualizări: 76