Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Primul apel de proiecte lansat în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia

ADR Sud Muntenia a anunțat că începând cu 1 februarie 2024, ora 8:00, începe depunerea de proiecte în cadrul apelului destinat drumurilor județene - Prioritatea P4 - O regiune mai accesibilă, Obiectivul Specific RSO.3.2 - Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Solicitanți eligibili sunt:

  • Unitate administrativ-teritorială județ;
  • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
    • județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e) (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean).
    • județ-județ (două sau mai multe).

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 195.415.942,72 de euro, disponibili pentru unitățile administrativ-teritoriale județene pentru a reabilita, moderniza și extinde rețeaua de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia!

Prin această intervenție se vor finanța reabilitarea, modernizarea, extinderea în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducere a impacturilor semnificative asupra Infrastructurii Verde-Albastre (IVA) și realizarea conectivităţii coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).

Totodată se vor finanța reabilitarea, modernizarea, extinderea pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții în infrastructura rutieră de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).

Apelul este de tip necompetitiv și are termen-limită de depunere. Astfel, perioada de depunere a proiectelor se încheie în data de 31 decembrie 2024, ora 14:00.

Descarcă documentele

Tot vineri, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SM 2021-2027, a publicat Ghidul de identitate vizuală (GIV) pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

GIV-ul pentru PR Sud-Muntenia este elaborat în vederea asigurării utilizării corecte a elementelor de identitate vizuală și stabilește regulile generale de identitate vizuală ce trebuie respectate în Program, prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul specific de utilizare a identității vizuale, responsabilitățile beneficiarilor și ale AM. Acest document are la bază prevederile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027”, aprobat prin Ordinul MIPE 5744/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din data de 16 noiembrie 2023.

Descarcă documentul

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 365