Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PEO: Două ghiduri dedicate UEFISCDI, lansate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat vineri, 15 decembrie 2023, în consultare publică următoarele ghiduri:

Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date

Solicitantul eligibil este reprezentat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerul Educației.

Partenerul eligibil este Ministerul Educației.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.177.566  euro.

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt cele care vizează facilitarea monitorizării angajabilității absolvenților de învățământ superior prin dezvoltarea de instrumente sistemice și a mecanismelor instituționale la nivelul universităților, respectiv:

  • Îmbunătățirea dimensiunii cantitative și calitative a sistemului de monitorizare a angajabilității absolvenților de învățământ superior și dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților;
  • Implementarea Chestionarului național privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior (CNAAIS); 
  • Inițierea sau dezvoltarea unor instrumente digitale menite să sprijine angajabilitatea absolvenților de învățământ superior și înțelegerea acestui proces;
  • Dezvoltarea competențelor orizontale, capacităților și mecanismelor instituționale de gândire prospectivă în învățământul superior românesc, pentru creșterea calității, flexibilității și adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.

Descarcă ghidul

Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar

Solicitantul eligibil este reprezentat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerul Educației.

Partenerul eligibil este Ministerul Educației.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.667.537 euro.

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt cele care vizează implementarea unor măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar dedicate studenților din instituțiile de învățământ superior (ISCED 6 – 8), cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 ani la începerea unei operațiuni FSE+, respectiv:

  • Dezvoltarea și implementarea unui instrument  de monitorizare a tranziției către învățământul superior și a abandonului universitar; 
  • Implementarea de activități în vederea sprijinirii instituțiilor de învățământ superior din România în elaborarea și implementarea de măsuri de reducere a abandonului universitar, în conformitate cu Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU); 
  • Implementarea Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior (PNRUIS) și utilizarea acesteia în vederea susținerii politicilor privind progresul și succesul în învățământul superior; 
  • Implementarea unor măsuri de combatere a abandonului universitar și analiza impactului măsurilor implementate. 

Descarcă ghidul

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 15.01.2024.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 329