Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Reabilitare centrului de monitorizare Geoparc

Consiliul Judetean Mehedinti, în parteneriat cu primãria comunei Ciresu, judetul Meheidnti, primãria orasului Kladovo, Serbia, precum si cu Parcul National Djerdap din Serbia, deruleazã în cadrul Programului de Vecinãtate România – Serbia 2004 -2006 proiectul „Reabilitare Centru de Monitorizare Geoparc – Platoul Mehedinti”.

Prin intermediul acestui proiect se doreste promovarea cooperãrii pe termen lung între administratiile celor douã arii naturale protejate - Geoparcul Platoul Mehedinti – România si Parcul National Djerdap – Serbia, în folosul comunitãtilor de pe cele douã maluri ale Dunãrii în scopul unei mai bune protectii si conservãri a patrimoniului natural al zonei.

Prin implementarea acestui proiect se va realiza reabilitarea clãdirii Centrului de Monitorizare Geoparc Platoul Mehedinti, situat în comuna Ciresu, judetul Mehedinti, prin lucrãri de constructie, asigurarea utilitãtilor, dotare cu mobilier etc, precum si realizarea unui protocol de cooperare pe termen lung între administratiile celor douã parcuri naturale, din România si Serbia.

Centrul de Monitorizare Geoparc – Platoul Mehedinti va asigura conditii de cazare pentru eventuale grupuri de cercetãtori, care vor desfãsura activitãti de cercetare si documentare, turisti sau alte persoane interesate cunoascã bogãtiile naturale si culturale ale zonei vizate.

Valoarea totala a proiectului este de 210 815,94 euro iar durata de implementare este de 18 luni.

„În concordantã cu Documentul Comun de Programare, obiectivul global al Programului de Vecinãtate 2004 – 2006 este atingerea unei dezvoltãri economico – sociale echilibrate în zona de granitã dintre România si Serbia prin aplicarea principiilor cooperãrii transfrontaliere ”

Persoanã de contact:
ING. LUCIAN FILIP
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
DIRECTIA TEHNICÃ - URBANISM
TEL: 0040 372 52 11 46
FAX :0040 352 31 24 17

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 70