Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul Național de investiții în infrastructura de sănătate, lansat în dezbatere publică

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a lansat astăzi, 22 noiembrie 2023, în dezbatere publică Ordonanța de Urgență care reglementează Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești, un program cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru perioada 2024-2030.

Prezenta Ordonanță de Urgență reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din țările europene. Programul beneficiază de un buget total de 10 miliarde lei, care va fi asigurat inclusiv din contracte de împrumut cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale și va fi gestionat la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Conform comunicatului oficial, prin Ordonanța de Urgență propusă vor fi reglementate următoarele aspecte:

 • Cadrul general privind Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești.
 • Valoarea programului derulat de Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene în perioada 2024-2030 este de 10 miliarde lei.
 • Valoarea maximă aferentă unui proiect finanţată din Program este:
  • 1.000.000 mii lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale monospecialitate;
  • 350.500 mii lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;
  • 250.000 mii lei pentru spitale orășenești.

Beneficiarii programului pot fi:

 • unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
 • instituțiile publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
 • unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale de specialitate, inclusiv institute care desfășoară activitate medicală spitalicească şi prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale din sfera apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv a Academiei Române;
 • alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
 • parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale şi/sau centrale şi unitățile sanitare publice.

Proiectele vor viza investiţii în:

 • spitale orășenești și municipale/municipale de urgență;
 • spitale județene/județene de urgență, spitale monospecialitate.

Categorii de investiții

 • realizarea de construcţii noi și dotare;
 • lucrări de modernizare/reabilitare și dotare,
 • extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare.

Nu sunt eligibile investițiile care vizează exclusiv achiziția de dotări

După aprobarea Ordonanței de urgență, MIPE estimează următorul calendar de implementare:

 • Elaborare norme metodologice de aplicare a programului aprobate prin Hotărâre de Guvern – 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă – martie 2024
 • Beneficiarii pot depune cereri pentru obținerea avizului de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii pentru categoriile de investiții propuse de solicitanți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – aprilie 2024
 • Depunere cereri de finanțare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – 15 mai 2024
 • Evaluarea cererilor de finanțare – 15 mai 2024– 15 august 2024
 • Aprobare Hotărâre Guvern cu privire la lista de proiecte propuse spre finanțare -septembrie 2024
 • Semnarea contractelor de finanțare – octombrie 2024

Transmiterea propunerilor, observațiilor și sugestiilor se va realiza conform prevederilor articolului 7, alineatul (13) din Legea nr. 52/2003, prin intermediul adresei de e-mail secretariat.ps@mfe.gov.ro.

Descarcă documentele

Sursa: MIPE

Vizualizări: 393