Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Instrucțiune privind interpretarea unor prevederi din cadrul ghidurilor solicitantului de finanțare pentru apelurile de proiecte aferente Programului Regional Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest, a publicat luni, 20.11.2023, Instrucțiunea nr. 2/20.11.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul ghidurilor solicitantului de finanțare pentru apelurile de proiecte aferente Programului Regional Vest 2021 – 2027.

Articolul 1 din cadrul acestei instrucțiuni este aplicabil tuturor ghidurilor aprobate și care se vor aproba, respectiv apelurilor de proiecte lansate și care urmează să se lanseze pentru Programul Regional Vest 2021-2027, în completarea prevederilor Anexei 5 Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, secțiunea B. Cheltuieli excluse de la finanțare, conform căreia cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058 sunt considerate neeligibile. În conformitate cu îndrumările Comisiei Europene referitoare la prevederile Art. 7 al Regulamentului UE nr. 2021/1058, sunt considerate neeligibile investițiile legate de achiziționarea de echipamente/utilaje/vehicule care funcționează pe bază de combustibili fosili, inclusiv înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi sau biomasă cu altele de același tip.

Totodată, ADR Vest a menționat că articolele 2 și 3 sunt aplicabile tuturor proiectelor transmise și care se vor transmite în cadrul apelurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, lansate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ la data emiterii prezentei instrucțiuni. Astfel, în cadrul acestor articole sunt incluse precizări cu privire la modalitatea de revizuire a bugetului cererii de finanțare pentru proiectele care prevăd investiții legate de achiziționarea de echipamente/utilaje/vehicule care funcționează pe bază de combustibili fosili, inclusiv înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi sau biomasă cu altele de același tip, respectiv precizări cu privire la modalitatea de interpretare a criteriului de evaluare aferent etapei de contractare prin care se verifică ca în ultimele 12 luni solicitantul de finanțare să nu aibă obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat.

Sursa: ADR Vest

Vizualizări: 280