Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț privind finalizarea proiectului „Consolidarea capacității SC MAT CORD BIOMEDICA SRL de prestare a serviciilor medicale"

Anunț privind finalizarea proiectului „Consolidarea capacității SC MAT CORD BIOMEDICA SRL de prestare a serviciilor medicale"

SC MAT CORD BIOMEDICA SRL, în calitate de beneficiar al unei finanțări accesate prin intermediul Acțiunii 4.1.1 Investiții în activități productive din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,  anunta finalizarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității SC MAT CORD BIOMEDICA SRL de prestare a serviciilor medicale" proiect nr. RUE 244, cod My SMIS 160732, în baza Contractului de finanțare nr. 1112/POC/411/AM din 19.03.2023, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Cresterea capacitatii de rezilienta pe piata serviciilor de sanatate din judetul Buzau a SC MAT CORD BIOMEDICA SRL in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, prin consolidarea capacitatii de prestare a serviciilor medicale.

Obiectivul general al proiectului se integreaza in obiectivul general al Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei."

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  • 1 Unitate de Implementare a proiectului constituită,
  • 1 Contract servicii consultanță managementul proiectului încheiat, Servicii consultanță managementul proiectului acordate (Rapoarte progres întocmite, Cereri rambursare întocmite, activități de informare derulate), 1 comunicat de presă la începutul proiectului realizat în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală; 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului realizat in concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală; 60 autocolante aplicate pe echipamentele achiziționate în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală; 1 placă permanentă amplasată la locația Centrului Medical situat in Bulevardul Nicolae Titulescu nr .11, în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală; 1 Contract de achiziție sisteme de panouri fotovoltaice încheiat, 1 sistem de panouri fotovoltaice achiziționat si instalat pe acoperișul Centrului Medical, 1 Contract de achiziții echipamente medicale încheiat ,1 Ecocardiograf achiziționat și recepționat la Centrul Medical, 1 Electrocardiograf achiziționat și recepționat la Centrul Medical,1 Test cardiovascular de efort achiziționat și recepționat la Centrul Medical, 1 Defibrilator extern automat achiziționat și recepționat la Centrul Medical, 2 locuri de muncă cu normă întreagă nou create până la finalizarea implementării proiectului, 1 Contract prestări servicii audit financiar încheiat, 1 Raport de audit financiar final realizat, 1 Contract prestări servicii audit de mediu încheiat, 1 Raport de audit de mediu realizat la finalizarea proiectului, Rapoarte de progres întocmite, Cereri de rambursare întocmite. 

Valoarea totală a proiectului de investiții a fost de 1.173.260,46 lei, din care 988.819,98 lei finanțare nerambursabilă, echivalentă cu 90 % din valoarea totala eligibilă aprobată (1.098.688,87 lei).

Proiectul s-a implementat în perioada 19.03.2023 – prezent la adresa din Localitatea Buzau, Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, judetul Buzau, România.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact: Matei Ilie – Manager de proiect

matcordbiomedica2019@gmail.com, 0747011562

[P]

Vizualizări: 56