Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Apelul pentru asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial a fost anulat!

Ministerul Energiei a anunțat vineri, 17 noiembrie 2023, anularea apelului aferent Investiției I.5 din componenta C.6 Energie din PNRR „Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial”, lansat în data de 14.12.2022.

Potrivit comunicatului oficial, apelul nu a asigurat îndeplinirea satisfăcătoare a elementelor de analiză din ghidul specific și schema de ajutor de stat, în principal din cauza:

  • activității neeligibile a unor solicitanți în raport cu ghidul de finanțare (ex. solicitare de finanțare pentru proiecte care nu aparțin domeniului aferent C.6 Energie);
  • nerespectării de către aplicanți a condițiilor scenariului contrafactual, astfel cum este prevăzut în Ghidul specific, conform articolului 38 din Regulamentul (UE) 2014/651 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, în vigoare la momentul depunerii și evaluării proiectelor depuse.

Ministerul Energiei va relua etapele procedurale de reavizare a schemei de ajutor de stat și a ghidului aplicantului în vederea lansării unui nou apel, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României, precum și actualizarea documentelor mai sus menționate, în condiții mai flexibile, cea mai importantă fiind posibilitatea realizării scenariului contrafactual și pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor existente, conform actualizărilor Regulamentului (UE) 651/2014.

Conform comunicatului, alte condiții flexibile constau în reducerea numărului indicatorilor prevăzuți în ghidul specific, precum și raportarea la anul 2021 ca an de referință pentru realizarea auditului energetic pe conturul proiectului.

Totodată, se are în vedere și posibilitatea redepunerii cererii de finanțare pentru aplicanții din primele 2 apeluri de finanțare care au fost respinși, în principal, din motive de neconformitate cu regulile de ajutor de stat prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014.

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici din industrie care sunt constituiți în conformitate cu legislația în domeniu, respectând condiția înregistrării la ONRC în România și care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanțare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România.

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 509