Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PDD: Consultare publică privind ghidul pentru sprijinirea acțiunilor de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), a lansat marți, 14 noiembrie 2023, în consultare publică Ghidul pentru sprijinirea acțiunilor de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată, finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027.

Prin prezentul ghid se lansează următoarele apeluri necompetitive:

A. Proiecte regionale de apă şi apă uzată     

Se va lansa un apel de proiecte pentru regiuni mai puțin dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din media UE), și un apel de proiecte pentru singura regiune mai dezvoltată -  București-Ilfov (cu PIB pe cap de locuitor care depășește 100% din media UE-27).

Solicitanții eligibili sunt operatorii Regionali menționați în Anexa 1.

Activități eligibile:

 • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;
 • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilităților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 
 • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;  
 • Construirea/reabilitarea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
 • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție,  înființare/extindere sisteme de telegestiune,  echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;

B. Proiecte dedicate investiţiilor pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei pentru conformarea cu cerințele de monitorizare și raportare, inclusiv  cu prevederile noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă    

Solicitant eligibil este MMAP/ANAR/MS/INSP (în parteneriat). 

Activități eligibile:

 • Achiziționarea echipamentelor de laborator;
 • Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor (după caz);
 • Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare operaționalizării  și funcționării laboratorului;
 • Activități de informare și publicitate.

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Descarcă documentele

Sursa: MIPE

Vizualizări: 217