Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondul pentru Modernizare: S-a lansat apelul pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum - sector public

Ministerul Energiei a lansat miercuri, 1 noiembrie 2023, un apel nou de proiecte pentru sectorul public, din Fondul pentru Modernizare, pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum. 

Solicitanți eligibili:

  • Unitățile administrativ teritoriale, subdiviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
  • Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
  • Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitățile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societățile cu capital de stat), 
  • Cultele recunoscute oficial în România și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, 
  • Instituţiile de învăţământ superior de stat, 
  • Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, 
  • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
  • inclusiv parteneriatele dintre entitățile de mai sus.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500.000.000 euro, iar valoarea grantului care poate fi acordat este de maximum 10 milioane euro pe beneficiar.

Sprijinul financiar se acordă pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Cererile de finanțare împreună cu toate anexele solicitate prin ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Energiei

Vizualizări: 1093