Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PT 2021-2027: 460 de milioane de euro pentru infrastructura sectorului naval

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027, a lansat joi, 26 octombrie 2023, 3 apeluri de proiecte destinate finanțării infrastructurii transportului naval în cadrul Priorității 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal.

Alocarea totală prin intermediul acestor apeluri este de 460 mil. euro, respectiv:

 • Apel PT/134/PT_P7/OP3/RSO3.1/PT_A16 - Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) - proiecte noi de investiții și proiecte de sprijin - 362 mil. euro (UE + BS);
 • Apel PT/135/PT_P7/OP3/RSO3.1/PT_A16 - Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) - proiecte fazate din perioada 2014-2020 - 90 mil. euro (UE + BS);
 • Apel PT/153/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 - Realizarea de investiții în suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina – 8 mil. euro (UE + BS).

Astfel, începând de joi, administratorii porturilor maritime și fluviale, cei de căi navigabile, operatori portuari autorizați de administrația portuară, MTI (prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval), Unități Administrativ Teritoriale (pentru porturile aflate în administrarea acestora), inclusiv parteneriate între aceștia, pot depune proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval și realizarea de investiții în suprastructura portuară.

Dintre cele trei apeluri de proiecte, cele care vizează investiții în porturi maritime, căi navigabile interioare, porturi interioare și creșterea capacității administrative a beneficiarilor (PT/134/PT_P7/ OP3/RSO3.1/PT_A16 și PT/135/PT_P7/OP3/RSO3.1/PT_A16) sunt de tip necompetitiv, conform principiului „primul venit, primul servit”, până la epuizarea finanțării disponibile sau până la încheierea apelului, oricare dintre cele două date survine prima. Investițiile eligibile în cadrul unui proiect depus vor viza:

 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T și TENT-Core (inclusiv modernizarea și extinderea rețelelor de utilități de interes general și a facilităților subterane de stingere incendii), cu excepția infrastructurii destinate transportului combustibililor fosili;
 • modernizarea și extinderea rețelelor de transport terestru din incinta portuară (drumuri, linii de cale ferată);
 • construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T și TENT-Core;
 • activități de dragare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T și TENT-Core;
 • lucrări hidrotehnice pentru eliminarea punctelor critice pentru navigație pe sectorul românesc al Dunării și creșterea eficienței transportului naval pe canalele navigabile ale acesteia;
 • activități privind îmbunătățirea navigației pe sectorul românesc al Dunării și canalele navigabile ale Dunării, inclusiv a măsurilor pentru asigurarea navigației în condiții de siguranță, în particular în punctul critic Bala, modernizarea ecluzelor;
 • activități care vizează finalizarea Canalului Dunăre – București;
 • activități de modernizare / dezvoltare porturilor dunărene strategice / situate pe rețeaua TEN-T, inclusiv a instalațiilor de combustibili alternativi (alimentare cu energie electrică la cheu, bunkeraj de hidrogen, metanol și amoniac), cu respectarea prevederilor Regulamentului 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • activități care au ca scop asigurarea condițiilor optime de navigație în bazinele portuare prin dragaj;
 • activități de dezvoltare/modernizare a Portului Constanța, inclusiv a instalațiilor de combustibili alternativi (alimentare cu energie electrică la cheu, bunkeraj de hidrogen, metanol și amoniac), cu respectarea prevederilor Regulamentului 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • activități conexe investiției de bază, incluse în devizul general, conform metodologiei de întocmire a acestuia prevăzută în HG 907/2016;
 • sprijin pentru pregătirea proiectelor de investiții care nu fac obiectul ajutorului de stat, conform PI - elaborarea documentelor necesare pregătirii proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de navigație din aria de eligibilitate a prezentei priorități (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.);
 • activități de asistență tehnică pentru creșterea capacității administrative a beneficiarilor publici din cadrul/subordinea/coordonarea MTI în vederea creșterii capacității de implementare a proiectelor, cu condiția ca această asistență să fie anterior aprobată în cadrul unui Plan de Acțiune agreat între beneficiari și Autoritatea de Management PT 2021-2027;
 • activitățile de asistență vor fi incluse în cererile de finanțare aferente proiectelor de investiții;
 • derularea studiilor de prefezabilitate pentru noi canale navigabile, conform PI.

Apelul de proiecte dedicat realizării de investiții în suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina (PT/153/PT_P7/ OP3/RSO3.1/PT_A16) este de tip competitiv, cu termen limită de depunere 6 decembrie 2023. Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza achiziția de echipamente de încărcare/ descărcare/ manipulare mărfuri, respectiv de echipamente de tracțiune pentru unitățile de transport marfă (împingătoare/ remorchere barje, locomotive, cap tractor), încadrate ca nepoluante și/sau eficiente energetic conform legislației specifice în vigoare, disponibile la momentul lansării achiziției pe piață, precum și construcția/instalarea de facilități de stocare temporară.

Reamintim faptul că pentru toate prioritățile lansate în cadrul PT 2021-2027 cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+.

Descarcă documentele

Sursa: MTI

Vizualizări: 129