Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PT 2021-2027: Ghidul consolidat pentru transportul naval și multimodal, lansat în consultare

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027 a publicat joi, 19 octombrie 2023, versiunea consolidată a ghidului de finanțare pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal din cadrul PT 2021-2027.

Ghidul solicitantului de finanțare, lansat inițial în consultare publică în perioada 23.06.2023 -  17.07.2023, a fost consolidat ca urmare a analizării observațiilor primite în perioada de consultare publică, precum și a aprobării Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina, prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2023) 6980/13.10.2023. Documentul cuprinde informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FC în cadrul celor patru apeluri de proiecte lansate în cadrul Priorității 7, respectiv:

1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) - proiecte noi de investiții și proiecte de sprijin

Solicitanți eligibili:

 • administratorii porturilor maritime și fluviale;
 • administratorii de căi navigabile;
 • operatori portuari autorizați de administrația portuară;
 • MTI, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
 • Unități Administrativ Teritoriale, pentru porturile aflate în administrarea acestora;
 • parteneriate între entitățile de mai sus.

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 1,086 mld. Euro

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii în porturile maritime (TEN-T), căile navigabile interioare și porturi interioare (TEN-T), cu excepția infrastructurii dedicate transportului de combustibili fosili, inclusiv asistență tehnică pentru creșterea capacității administrative a beneficiarilor publici din cadrul/subordinea/coordonarea MTI, în vederea creșterii capacitații de implementare a proiectelor, cu condiția ca această asistență să fie anterior aprobată în cadrul unui Plan de Acțiune agreat între beneficiari și Autoritatea de Management PT 2021-2027;
 • proiecte de sprijin pentru pregătirea documentației tehnico – economice aferente investițiilor eligibile în cadrul prezentei priorități, care nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Tip: apel necompetitiv de proiecte cu depunere continuă

2. Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) - proiecte fazate din perioada 2014-2020

Solicitanți eligibili:

 • administratorii porturilor maritime și fluviale;
 • administratorii de căi navigabile;
 • operatori portuari autorizați de administrația portuară;
 • Unități Administrativ Teritoriale, pentru porturile aflate în administrarea acestora;
 • parteneriate între entitățile de mai sus.

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 270 mil. euro

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • proiecte de investiții - fazate din POIM 2014-2020, OS 1.3 și OS 2.4.

Tip: apel necompetitiv de proiecte cu depunere continuă

3. Dezvoltarea infrastructurii de transport multimodal

 Solicitanți eligibili:

 • administratorii portuari, operatorii portuari privați/ operatorii de transport naval/operatorii de terminale logistice/ autoritățile locale sau regiile / serviciile care administrează terminalele intermodale/ multimodale

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 90 mil. euro

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea terminalelor intermodale, cu excepția infrastructurii dedicate transportului de combustibili fosili.

Tip: apel competitiv de proiecte cu termen limită de depunere

4. Realizarea de investiții în suprastructura portuară în vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina

Solicitanți eligibili: 

 • operatori portuari autorizați de administrația portuară.

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 24 mil. euro

 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • proiecte de investiții în suprastructura portuară in vederea reducerii blocadei din zona Mării Negre ca urmare a conflictului armat din Ucraina, cu excepția suprastructurii care deservește transportul de combustibili fosili, cu o finanțare de maximum 2 milioane euro, echivalent lei, per întreprindere autonomă.

 Tip: apel competitiv de proiecte cu termen limită de depunere

Observații și propuneri justificate pot fi transmise până luni, 23 octombrie 2023, ora: 10:00, la adresa de e-mail: dapep@fonduri.mt.ro.

Descarcă documentele

Sursa: MTI

Documente
PT - Ghid P7.zip
Vizualizări: 173