Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Încheierea proiectului  „Dezvoltarea potențialului profesional. Cursuri și certificări tehnice pentru angajații Evozon Systems”

Încheierea proiectului „Dezvoltarea potențialului profesional. Cursuri și certificări tehnice pentru angajații Evozon Systems”

Titlu Proiect: “Dezvoltarea potențialului profesional. Cursuri și certificări tehnice pentru angajații Evozon Systems”, Cod SMIS 145585

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

 

Evozon Systems SRL a derulat în perioada 19.07.2021 – 18.10.2023 proiectul ”Dezvoltarea potențialului profesional. Cursuri și certificări tehnice pentru angajații Evozon Systems”, cod proiect 145585, proiect finanțat în cadrul POCU 2014 -2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în baza contractului de finanțare POCU/861/3/12/145585.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, pentru un număr de 271 de persoane, 89 de angajați au fost evaluați pentru certificarea competențelor profesionale din domeniul IT,  evaluări finalizate cu obținerea de certificate recunoscute la nivel de angajator, sector și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI pentru un număr de minim 271 angajați, din care minim 217 au dobândit o certificare recunoscuta de angajator.
  • Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin evaluarea competențelor și acordarea de certificate recunoscute la nivel de angajator, sector și internațional pentru un număr de 89 angajați.

Rezultatele sunt peste 360 angajați înscriși in proiect, suporturi de curs pentru fiecare tip de curs desfășurat in interiorul companiei, peste 271 angajați care au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului, din care mai mult de 50% au participat la programe de formare a competențelor digitale avansate, mai mult de 217 angajați au dobândit o calificare/ și au validat competentele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant, rapoarte finale ale cursurilor,  89 angajați evaluați si certificate cu examene de evaluare si certificare susținute, care obțin certificate recunoscute la nivel de angajator, sector si internațional, precum și un proiect implementat în conformitate cu prevederile programului de finanțare, prin măsuri obligatorii de informare și publicitate și management de proiect.

Valoarea Proiectului este de 2.251.700,19 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.078.627,01 LEI .

Perioada de implementare a proiectului a fost de 27 luni, respectiv de la 19.07.2021 până la 18.10.2023.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la derularea proiectului, datele de contact sunt următoarele:

Crețu Claudiu George - manager proiect,

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Calea Motilor nr. 84, județul Cluj

Tel +40 364 101 203, office@evoforge.io

Vizualizări: 103