Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: Ghidul pentru protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare, lansat în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’„Regiunea Centru’’ (PR Centru), a lansat vineri, 22 septembrie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7 „O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific 4.6 „Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Acțiunea 7.1. „Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural”, Intervenția 7.1.2  – „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare”.

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale de bază, din mediul rural din Regiunea Centru, definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv UAT comună;
 • Unități administrativ-teritoriale - județ definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, din Regiunea Centru;

sau

 Parteneriate între:

 • UAT comună și / sau UAT la nivel județean din Regiunea Centru, definite conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe de o parte

și

 • Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) - asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România, pe de altă parte;

sau

 •  Parteneriate între UAT comună și UAT județ (de care aparține comuna).

În cadrul parteneriatelor, este obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale să dețină calitatea de lider de parteneriat.

Alocarea financiară este de 7.240.004 euro, din care 6.279.596 euro sprijin FEDR și 960.408 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea eligibilă a proiectului:

 • Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă: 2.200.000 euro.

Activități eligibile:

I. Activități vizând infrastructura

 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică (obiective turistice naturale, de tipul: formațiuni geologice, peșteri, lacuri, izvoare), crearea/modernizarea infrastructurii conexe acestora și dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Creare și extindere infrastructură publică de agreement (acest tip de activități sunt eligibile exclusiv în localitățile declarate stațiuni balneare, climatice, balneo-climatice, stațiuni turistice de interes local sau național și nu intră sub incidența ajutorului de stat).

II. Activități soft, astfel:

 • Activitățile de tip soft care vizează realizarea obiectivului specific privind creșterea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse. Activitățile de marketing și promovare pot cuprinde inclusiv activități de digitalizare a obiectivului vizat de investiție;
 • Activități de creștere a capacității administrative (inclusiv de cooperare transfrontalieră și transnațională).

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 13.10.2023.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 224