Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț finalizare proiect „Investiții pentru consolidarea poziției pe piață al Neeb Logis-tic SRL”

Anunț finalizare proiect „Investiții pentru consolidarea poziției pe piață al Neeb Logis-tic SRL”

NEEB LOGISTIC SRL, cod de identificare fiscală 29362653, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1090/18.11.2011, cu sediul în sat Selimbar, comuna Selimbar, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, ap. 2, judetul Sibiu anunta finalizarea proiectului nr. cod RUE 1011, intitulat: “Investitii pentru consolidarea pozitiei pe piata al Neeb Logistic SRL”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.974.393,10 lei, valoarea eligibila 3.321.026,08 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.470.843,41 lei echivalentă cu 74.40 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  1. Realizarea unei investiții noi pentru NEEB LOGISTIC SRL, care implică achiziția de utilaje și echipamente, îmbunătățirea capabilităților tehnologice utilizate în realizarea serviciilor din domeniul de activitate CAEN 4399.
  2. Pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin contribuția cu 35.89% din valoarea proiectului companiei NEEB LOGISTIC SRL la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.
  3. Diversificarea serviciilor prin lansarea unui serviciu nou/inovativ in cadrul domeniului de activitate CAEN 4399, mai exact Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
  4. Creșterea productivității muncii în cadrul companiei NEEB LOGISTIC SRL în anul 3 de implementare cu un procent de minim 15 %, păstrând numărul minim de 8 angajați din anul de referință 2020. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact beneficiar: Sat Selimbar, comuna Selimbar, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, ap. 2, judetul Sibiu, tel. 0761101444, email: office@neeb.ro.

[P]

Vizualizări: 50