Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunţ de informare cu ocazia finalizării proiectului

Anunţ de informare cu ocazia finalizării proiectului

S.C. AMICO RHINO MEDICAL S.R.L. anunță publicul interesat despre începerea implementării proiectului „Cresterea competitivitatii AMICO RHINO MEDICAL SRL prin achizitia de echipamente performante”, cod SMIS 160589, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv specific – Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Valoarea totală de proiect 1.040.301,57 lei inclusiv TVA din care valoarea finanțării nerambursabile este de  981.777,07 lei.

Data inceperii proiectului 10.03.2023 data finalizării proiectului: 15.IX.2023.

Obiectivele principale ale proiectului sunt sprijinirea dezvoltării durabile, si creșterea competitivității si productivității societății AMICO RHINO MEDICAL SRL, prin achiziția a 39 echipamente medicale destinate pentru specializarea medicala ORL/oftalmologie, asigurarea condițiilor optime de temperatură si calitate a aerului in cabinete, precum si a unei 1 instalație fotovoltaice destinate producției de energie electrica - pentru utilizarea de energie din surse regenerabile (energia solara) si reducerea consumului propriu energetic in activitate, si respectiv creșterea cifrei de afaceri si a productivității muncii cu peste 15% in anul 3 de sustenabilitate  (raportata ca si cifra de afaceri la număr mediu angajați - fata de anul de referința 2020).

Rezultatele proiectului: achiziționarea a 40 echipamente noi, ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea activității de prestări servicii medicale ORL/oftalmologie, si respectiv creșterea cifrei de afaceri si a productivității muncii cu peste 15% in anul 3 de sustenabilitate  (raportata ca si cifra de afaceri la număr mediu angajați - fata de anul de referința 2020).

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact :

S.C. AMICO RHINO MEDICAL S.R.L.

București Sectorul 1, Strada GALA GALACTION, Nr. 61, PARTER,

cod poștal 011306, România

E-mail: bogdan@drmocanu.ro; Tel: 0744.394.486

Persoană de contact: MOCANU BOGDAN-CONSTANTIN , Administrator

[P}

Vizualizări: 81