Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Centru: Ghidul privind creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat joi, 14 septembrie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 6 „O regiune educată” – Obiectiv specific 4.2 „Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Acțiunea 6.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”.

Solicitanți eligibili:

  • Unități administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul rural, cât și din mediul urban
  • Unitățile administrativ-teritoriale enumerate mai sus în parteneriat cu:
    • Unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată. 

Alocarea financiară este de 23.885.959 euro.

Activități eligibile:

Activități aferente activității de bază:

  • Construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (săli de clasă, laboratoare, ateliere, teren/sală de sport, spaţii de studiu individual/colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spaţii cazare elevi/profesori, cantine/sală de mese, spații-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic), care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația pentru învăţământul profesional și tehnic.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi.

Activități conexe activității de bază

  • Activități de tip FSE+ (activități de tip soft) care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.
  • Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD.
  • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activități aferente auditului financiar al proiectului, activități de informare și publicitate.

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 05.10.2023.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 342