Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNRR: Informare pentru beneficiarii cu Contracte de finanțare încheiate cu Ministerul Mediului

În urma intrării în vigoare a Ordinului comun MIPE-MF nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale" a fost publicat în pe site-ul https://pnrr.mmap.ro/, următorul document editabil necesar implementării proiectelor:

  • Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Astfel, conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordinul comun menționat: 

„Beneficiarii de fonduri acordate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă întocmesc şi transmit coordonatorilor de reformă şi/sau investiţii/ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale cu rol de agenţie de implementare „Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale“ aferentă activităţilor desfăşurate în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii sau alţi operatori economici, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.”

Potrivit comunicatului oficial, documentul se va depune odată cu Cererea de transfer prin care se solicită inclusiv transferul sumelor reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, purtătoare de TVA, în limita valorii prevăzută în Contractul de finanțare.

Sursa: www.pnrr.mmap.ro 

Vizualizări: 223