Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul Tranziție Justă: 525,73 milioane euro, finanțări pentru județul Hunedoara

Delegaţia Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condusă de doamna Andreea Anamaria Naggar, secretar de stat, s-a întâlnit în data de 4 septembrie, la Deva, cu reprezentanţii grupului pentru tranziție justă din județul Hunedoara, condus de domnul Nistor Laurenţiu, președintele Consiliului Județean Hunedoara. La dezbaterile derulate în cadrul întâlnirii menționate a mai participat domnul Adrian Mariciuc, director adjunct în cadrul  Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

Conform comunicatului oficial, întâlnirea de lucru tehnică a avut ca principal subiect de dezbatere oportunitățile de finanțare sprijinite prin Programul Tranziție Justă, care la nivelul judeţului Hunedoara se ridică la valoarea de 525,73 milioane euro, reprezentând investiţii în dezvoltarea economică a judeţului.

Tranziția sustenabilă și compatibilă cu obiectivele de securitate energetică națională către o producție de energie electrică și agent termic, cu emisii reduse de carbon, va fi realizată prin eliminarea treptată a cărbunelui. Procesul de decarbonare va continua până la închiderea întregii capacități, din care 4770 de MW reprezintă capacitatea de la nivelul Complexului Energetic (CE) Oltenia și CE Hunedoara. În acelaşi timp, exploatările miniere din județele Gorj și Hunedoara, care alimentează aceste blocuri energetice, parcurg un proces de închidere până în 2032, ceea ce va face ca, în 2030, ultimul an de funcționare a grupurilor energetice, cantitatea de cărbune estimată a mai fi extrasă să fie cu 75% mai redusă față de nivelul anului 1993.

O provocare aparte vizează județul Hunedoara și microregiunea Valea Jiului ce se distinge drept una dintre cele mai suferinde regiuni din România prin prisma acutelor probleme izvorâte din impactul negativ al disponibilizărilor în urma închiderii minelor începând din anul 1995, care au generat șomaj ridicat, dislocarea tinerilor și adulților, sărăcie și excluziune. PTJ răspunde acestor provocări prin prioritizarea zonelor defavorizate de la nivelul județelor, identificate la nivel de UAT, prin realizarea de investiții teritoriale integrate.

PTJ va finanţa, de asemenea, măsuri pentru ocuparea locurilor de muncă în economiile afectate de tranziție și accesul la programe de calificare / recalificare, perfecționare și specializare de calitate în special pentru forța de muncă angajată în prezent în sectoarele în declin sau în transformare, cu perspective de a putea fi integrată în alte activități economice. Aceste măsuri vor fi dublate de servicii de asistență și măsuri de incluziune activă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Potrivit comunicatului, în cadrul întâlnirii a fost efectuată o analiză a principalelor modificări asupra criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnico-financiară propuse în cadrul Ghidului solicitantului privind investițiile productive în IMM-uri și crearea de noi locuri de muncă, document ce a fost în etapa de consultare publică pe site-ului MIPE, până la data de 31 august 2023. În special a fost subliniată necesitatea reflectării specificului local în acord cu domeniile prioritare menționate în PTJ, cu cel mai ridicat potențial de transformare economică la nivelul județului Hunedoara. AMPTJ a confirmat disponibilitatea de a corela specificul local cu modalitatea de ierarhizare a criteriilor din cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară. A fost subliniată importanţa dezvoltării unei strategii de atragere a investitorilor străini în județ, prin promovarea comună de către membrii grupului de tranziție justă și ADR Vest a oportunităților de finanțare din cei trei piloni ai Fondului de Tranziție Justă.

Un alt aspect important adus în discuție a fost calendarul lansării apelurilor de proiecte în cadrul PTJ 2021-2027, cu alocările financiare indicative în corelare cu necesarul de finanțare estimat la nivel local, precum și cu gradul de maturitate a proiectelor. Fiecare viitor proiect finanţat din PTJ va însemna locuri de muncă noi create, care la rândul lor, vor multiplica beneficiile în comunităţile locale din zonele afectate şi totodată vor asigura tranziţia către neutralitatea climatică.

În cadrul întâlnirii a fost subliniată diferențierea intervențiilor PTJ de intervențiile programelor regionale relevante, întrucât măsurile promovate de PTJ sunt, în principal, integrate, valorificând dimensiunea economico-productivă a IMM-urilor pentru maximizarea potențialului de creare de locuri de muncă durabile, într-un context teritorial mai restrâns, puternic afectat de procesul de tranziție la neutralitatea climatică.

În încheiere, doamna secretar de stat Andreea Anamaria Naggar a asigurat pe reprezentanţii judeţului Hunedoara de toată deschiderea echipei AM PTJ şi a subliniat faptul că vizita de lucru reprezintă un pas important pe calea colaborării, o oportunitate de a descoperi nevoile reale din acest judeţ, în scopul implementării cu succes a Programului Tranziţie Justă.

Sursa: MIPE

Vizualizări: 252