Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Nord-Vest: A fost lansat apelul pentru creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publicat vineri, 1 septembrie 2023, Ghidul Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor.

Potrivit comunicatului oficial, Anexa II.6 – „Macheta privind stabilirea contribuției solicitantului” aferentă Ghidului Solicitantului 311.A a fost actualizată luni, 4 septembrie 2023, ca urmare a actualizării cursului Euro pentru luna septembrie.

Solicitanți eligibili: 

 • Unitățile Administrativ-Teritoriale oraș și municipiu (inclusiv municipiu reședință de județ);
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale comună din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF)17 aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, din cele 6 judeţe ale regiunii de Nord-Vest, UAT definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Alocarea financiară este de 50.294.117,65 euro.

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului: 

Activităţi eligibile principale 

Măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale. Aceste măsuri includ: 

 • Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum și înlocuirea echipamentelor existente și racordarea la un sistem de încălzire centralizată;
 • Lucrările de reabilitate/modernizare a sistemelor de ventilare naturală sau mecanică, inclusiv înlocuirea echipamentelor existente;
 • Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice ;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente/incandescente din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri (inclusiv activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv activități necesare pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente).

Activităţi eligibile conexe 

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, includ: 

 • înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc. (inclusiv montarea paratrăsnetelor); 
 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuințe; 
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuințe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuințe; 
 • repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branşament/de racord, după caz; 
 • măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenții anterioare neautorizate); 
 • crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de asigurare a accesibilităţii și de dezvoltare durabilă. Aceste tipuri de măsuri sunt obligatorii în conformitate cu cerințele minime legislative aplicabile. 
 • refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării); 
 • procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective; 
 • ealizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală; 
 •  prevederea de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice; 
 • echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice; 
 • pictură murală pe pereții exteriori ai blocurilor, realizată cu vopsea purificatoare, tinând cont de prevederile legale în vigoare, inclusiv de analiza DNSH. 

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 30 octombrie 2023, ora 10:00 – 30 august 2024, ora 10:00.

Descarcă documentele

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 175