Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Trei apeluri de proiecte pentru dezvoltare urbană integrată lansate în cadrul PR SV Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat vineri, 1 septembrie 2023, trei apeluri de proiecte în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia, pentru investiții în dezvoltare urbană integrată. Apelurile sunt dedicate municipiilor reședință de județ, municipiilor și orașelor din Oltenia. 

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban au, astfel, la dispoziție aproape 195 de milioane de euro pentru proiecte integrate de dezvoltare teritorială, care includ activități complementare din mai multe domenii (social, economic și de mediu).

Acţiunile principale sprijinite constau în:

 • Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (monumente istorice de categoria A, B și UNESCO);
 • Dezvoltarea infrastructurii de turism și a activelor turistice publice: construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii publice de turism și/sau de agrement;
 • Îmbunătățirea mediului urban prin:
  • regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;
  • investiții (reabilitare/modernizare/extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.

Categorii de solicitanți eligibili:

 • primăriile de municipii reședință de județ/ municipii/ orașe din Oltenia;
 • asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;
 • zonele metropolitane;
 • unitățile de cult;
 • parteneriate între primăriile din mediul urban și alte entităţi publice care au în proprietate sau în administrare clădiri de patrimoniu în zonele de regenerare urbană.

Apelul de proiecte dedicat municipiilor reședință de județ este de tip necompetitiv. Bugetul total alocat: 126.281.240 euro, pentru fiecare municipiu reședință de județ existând o alocare financiară prestabilită. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 2 milioane euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 23 milioane euro (cu condiția încadrării în alocarea predefinită pentru fiecare municipiu reședință de județ).

Celelalte două apeluri de proiecte sunt de tip competitiv. Bugetul alocat pentru municipii este de 23.313.459 euro, în timp ce orașele au la dispoziție un buget total de 44.684.129 euro. Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Atât pentru municipii, cât și pentru orașe, valoarea eligibilă a unui proiect este de minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro.

Data deschiderii apelurilor de proiecte, respectiv a publicării ghidurilor aprobate: 1 septembrie 2023. Solicitanții au la dispoziție cel puțin 30 de zile de la data lansării apelurilor pentru pregătirea cererilor de finanțare și a anexelor.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 1 octombrie 2023, ora 12:00. Data închiderii apelurilor este 1 aprilie 2024, ora 12:00.

Ghidurile finale pentru cele trei apeluri sunt disponibile mai jos: 

Sursa: ADR SV Oltenia

Vizualizări: 224