Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ADR Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6. În România, acest Program este finanțat în cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziție Justă, un nou instrument financiar în cadrul Politicii europene de Coeziune. Alocarea financiară pentru Regiunea Centru se ridică la 277 milioane euro.

 „Prioritatea 6 a Programului vizează județul Mureș, singurul județ din Regiunea Centru care va beneficia de sprijin financiar prin intermediul Programului Tranziție Justă. Tipurile de acțiuni finanțate se referă la dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului; sprijinirea tranziției forței de muncă; energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă. Vor fi finanțate și ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități industriale, investițiile pentru reducerea substanțială a emisiilor poluante aferente producției de fertilizanți chimici, precum și investițiile productive în întreprinderi mari, în domeniile identificate la nivelul Planului Teritorial de Tranziție Justă, cu condiția includerii prealabile a acestora în acest plan teritorial. În vederea îndeplinirii funcției de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va desfășura, conform Acordului de delegare de atribuții semnat, activități privind evaluarea, selecția şi contractarea proiectelor, verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată și monitorizarea proiectelor, inclusiv sprijin pentru potențialii beneficiari/beneficiari. Totodată, Agenția va desfășura activități de informare și help-desk, acordând asistență solicitanților și beneficiarilor prin furnizarea informațiilor solicitate de către aceștia”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

ADR Centru va sprijini atragerea și absorbția fondurilor europene nerambursabile, asigurând o diversificare economică durabilă din punct de vedere al mediului, în special în ceea ce privește sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv antreprenoriatul feminin, contribuind la creșterea competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost aprobat de Comisia Europeană în decembrie 2022 și asigură, prin investițiile propuse, sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socio-economice majore ca urmare a tranziției către neutralitatea climatică. Acest fond facilitează punerea în aplicare a Pactului Verde European, care are drept obiectiv ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Programul are o alocare totală de 2,53 miliarde euro, din care 2,138 miliarde euro finanțare din Fondul de Tranziție Justă și 391 milioane euro cofinanțarea națională.

Bugetul total alocat Priorității 6 a PTJ – respectiv pentru dezvoltarea județului Mureș – este de 277.032.659 euro, din care 235.477.760 euro reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 41.554.899 euro contribuția națională.

În cadrul MIPE, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Tranziție Justă are calitatea de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) și a delegat către ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar (OI), implementarea la nivelul Regiunii Centru a proiectelor care se încadrează în Prioritatea 6 a  programului. Acordul semnat în acest sens stabilește funcțiile delegate OI ADR Centru de către AM PTJ, referitor la proiectele depuse în cadrul Programul Tranziție Justă, Prioritatea 6, precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din această delegare de funcții. Prin acest document părțile se angajează să colaboreze în vederea implementării Programul Tranziție Justă în Regiunea Centru, prin orice activități necesare pentru asigurarea implementării eficiente și la timp, în conformitate cu funcțiile și responsabilitățile fiecărei părți și în baza procedurilor specifice și instrucțiunilor aplicabile

Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în Anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020 pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027. Programul este structurat pe 6 priorități dedicate atenuării impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în fiecare din cele șase județe și o prioritate de asistență tehnică, cu alocare financiară distinctă.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 161