Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Primul Comitet Comun de Monitorizare al Programului Cooperare Romania-Serbia

Miercuri, 5 noiembrie, a avut loc primul Comitet Comun de Monitorizare pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, cu rol de a superviza implementarea Programului şi de a răspunde de adaptarea strategică a acestuia.

Comitetul Comun de Monitorizare trebuie să asigure calitatea şi eficacitatea implementării programului şi a proiectelor din cadrul lui şi este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local ai celor două state.

La reuniunea de miercuri au participat Iuliu BARA, director general al Direcţiei Generale Cooperare Teritorială Europeană din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi Gordana LAZAREVIC, ministru adjunct în cadrul Ministerului de Finanţe din Republica Serbia. Din partea Comisiei Europene, a fost prezent la eveniment domnul Moray GILLAND, Directoratul General Politică Regională.
În cadrul acestei prime întâlniri, au fost discutate: regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Comun de Monitorizare, planul de comunicare aferent programului, planul multi-anual de evaluare, strategia de asistenţă tehnică precum şi criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului cuprinde prevederi referitoare la atribuţiile acestui organism, drepturile şi obligaţiile membrilor, procesul decizional, codul de conduită şi alte elemente necesare unei bune funcţionări a Comitetului Comun de Monitorizare.

Planul de comunicare conţine strategia şi masurile de informare şi promovare a Programului IPA CBC România-Serbia, bugetul indicativ pentru primii trei ani ai perioadei de programare, organismele responsabile cu implementarea acestor măsuri, precum şi indicatorii şi criteriile de evaluare a impactului activităţilor de comunicare asupra grupurilor ţintă.

Planul multianual de evaluare este un document strategic ce descrie tipurile de evaluări la care va fi supus programul şi o detaliere a responsabilităţilor privind activitatea de evaluare a programului.

Strategia de asistenţă tehnică cuprinde, pe de o parte, strategia multianuală – document-cadru conţinând beneficiarii, activităţile şi cheltuielile eligibile, precum şi principiile şi regulile pentru construirea bugetelor anuale aferente fiecărui beneficiar de asistenţă tehnică, iar pe de altă parte, strategia anuală aferentă anului 2009.

Comitetul se va reuni de doua ori pe an, organizarea revenind unuia dintre statele partenere pe baza principiului rotaţiei şi va fi asistat de către Secretariatul Tehnic Comun al Programului.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 98