Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operational Asistenta Tehnica

„Programul Operaţional Asistenţă Tehnică este nu numai primul in România, dar chiar printre primele din Europa care au primit certificarea sistemului de management si control (compliance assessment), si aceasta este o realizare demnă de a fi subliniata. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică poate să fie un program mic din punctul de vedere al alocării, insă este foarte important deoarece succesul său ajuta foarte mult alte programe să înregistreze succese”, a declarat Alessandro Rainoldi, Sef Adjunct de Unitate, DG Regio.

Reuniunea a avut scopul de a revizui progresul implementării POAT în ultimele luni. Pe parcursul întâlnirii au avut loc informări asupra stadiului evaluării conformităţii sistemelor de management şi control, asupra implementării acestui Program Operaţional (detaliat pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie), pregătirii activităţilor de evaluare şi planului de comunicare POAT.La eveniment au participat reprezentanţi ai Autorităţilor de Management pentru Programele Operaţionale, Autorităţii de Audit, Autorităţii de Certificare şi Plata, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Alianta Confederatiilor Patronale din Romania. De asemenea, au fost prezenţi Dl. Răzvan Cotovelea, Director General al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (MEF), Dna Livia Chiriţă, Director al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenta Tehnica, iar în calitate de observatori din partea Comisiei Europene - Dl. Alessandro Rainoldi (DG Regio) şi Dna Aura Răducu (DG Regio).

Programul Operaţional Asistenta Tehnica urmăreşte să asigure sprijinul şi instrumentele adecvate pentru coordonarea şi implementarea eficiente si eficace în România a Instrumentelor Structurale 2007-2013. Pe de altă parte, programul îşi propune să pregătească următoarea perioadă de programare a Instrumentelor Structurale. De asemenea, POAT sprijină diseminarea coordonată la nivel naţional a mesajelor cu caracter general privind Instrumentele Structurale în România şi implementarea Planului de Comunicare IS si POAT, în concordanţă cu Strategia Naţionala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 68