Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PR Nord-Vest: S-a lansat apelul privind regenerare urbană și securitatea spațiilor publice

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat luni, 24 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 714.A Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice (Municipii reședință de județ).

Solicitanți eligibili pot fi:

 • Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:
  • Municipiu reședință de județ
 • Parteneriate între:
  • UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat și UAT Comună(e) limitrofă/limitrofe municipiilor reședință de județ din componența Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) conform Anexei VI;
  • UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat și UAT Consiliu Județean.

Alocarea financiară este de 53.812.697,70 euro.

Activități eligibile obligatorii:

 • Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban. De asemenea, este sprijinită regenerarea unor spații publice neutilizate, pentru scopuri de agreement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.
 • Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade şi sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul.
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea și dotarea piețelor agroalimentare urbane care sunt integrate teritorial în cadrul spaţiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2027.
 • Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană.

Activități eligibile conexe:

 • reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, incluzând și relocarea parcărilor;
 • relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părții carosabile și a parcărilor obiect al investiției.

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 21 august 2023, ora 10:00 – 20 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă documentele

Totodată, ADR Nord-Vest a mai publicat ieri, 24 iulie 2023, centralizatorul actualizat în care sunt integrate răspunsurile pentru întrebările, observațiile și comentariile colectate pe parcursul perioadei de consultare publică pentru ghidurile:

 • 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
 • 131.A –  Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord Vest
 • 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

Sursa: ADR Nord-Vest

Vizualizări: 305