Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost lansate primele 4 ghiduri pe Programul de Educație și Ocupare!

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat astăzi, 21 iulie 2023, următoarele apeluri:

1. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații

Solicitanți eligibili sunt confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național inclusiv structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie.

Parteneri eligibili:

 • Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național;
 • Structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie;
 • Federații sindicale/sindicate reprezentative la nivel sectorial sau federații sindicale/sindicate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație sindicală reprezentativa la nivel național;
 • Federații patronale/patronate reprezentative la nivel sectorial sau federații patronale/patronate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație patronală reprezentativa la nivel național.

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 56.000.000 euro din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 45.303.370,79 euro;
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 10.696.629,21 euro.

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare;
 • Realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective etc;
 • Dezvoltarea și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membri;
 • Derularea de programe de formare în vederea creșterii calității reprezentării de către partenerii sociali;
 • Alte măsuri de sprijin pentru consolidarea partenerilor sociali.

Descarcă documentele

2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Solicitanții eligibili:

 • federații sindicale, cu personalitate juridică proprie, reprezentative la nivel sectorial sau afiliate la o confederație sindicală reprezentativă la nivel național;
 • federații patronale/organizații patronale/patronat cu personalitate juridică proprie, reprezentative la nivel de sector sau afiliate la o confederație patronală reprezentativă la nivel național;
 • organizații sindicale afiliate la o federația sindicală reprezentativă la nivel sectorial;
 • organizații patronale afiliate la o federație patronală reprezentativă la nivel sectorial.

Parteneri eligibili:

 • Federații sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie;
 • Organizații sindicale și organizații patronale, cu personalitate juridică proprie;
 • Structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie;
 • Autorități publice centrale/locale, partener de dialog social pentru organizațiile sindicale din sectorul public. Acest tip de partener va putea depune cerere de finanțare în parteneriat exclusiv cu organizațiile cu care negociază colectiv la nivelul sectorului de negociere colectivă.

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 20.000.000 euro din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 16.179.775,28 euro;
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.820.224,72 euro.

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare;
 • Acțiuni care vizează digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali;
 • Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial;
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării;
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial sau regional;
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective sectoriale și la consolidarea dialogului social sectorial, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.

Descarcă documentele

3. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile

Solicitanți eligibili: Organizații nonguvernamentale constituite în baza Ordonanței Guvernului 26/2000 privind asociațiile și fundațiile (inclusiv cele constituite anterior O.G. 26/2000 pe baza legii 21/1924), cu sediul social în România, al căror obiect de activitate include servicii în domeniul pieței muncii

Parteneri eligibili:

 • Consiliul Economic și Social;
 • Instituții de studii și cercetări pe piața muncii, publice și private;
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați.

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 11.131.544,12 euro din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 9.005.294,00 euro;
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.126.250,00 euro.

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile;
 • Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare;
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării;
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pieței muncii;
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.

Descarcă documentele

4. Ține pasul

Solicitanții eligibili:

 • Furnizori de FPC publici și privați, autorizați;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați.

Parteneri eligibili:

 • Furnizori de FPC publici și privați, autorizați;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați.

Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 111.838.235,00 euro din care:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 100.588.235,00 euro;
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 11.250.000,00 euro.

Activități eligibile:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța participării la FPC;
 • Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu dezvoltarea carierei și apariției de noi competențe pe piața muncii;
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați, inclusiv persoane care ocupă poziții de management;
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici.

Descarcă documentele

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte vor fi comunicate la o data ulterioară față de data publicării prezentelor Ghiduri al Solicitantului, prin publicarea unor corrigendumuri cu cel puțin 10 zile înainte de data și ora prevăzute pentru deschiderea sistemului informatic MySMIS2021.

Ana-Maria Apetrei, 

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MIPE

Vizualizări: 3643